Cao su Sao Vàng bị phạt và truy thu thuế hơn 1 tỷ đồng

Thị trường chứng quyền 30/11/2021: Sắc đỏ tiếp tục chi phối?
Vàng thế giới tăng nhẹ khi đồng USD suy yếu
General Motors “hừng hực khí thế” đầu tư 6,6 tỷ USD vào các nhà máy sản xuất xe điện, phấn đấu thay thế Tesla

Về thuế GTGT, SRC chưa phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT, kê khai khấu trừ hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt, sử dụng hóa đơn doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh trước thời điểm thông báo của cơ quan thuế, sử dụng hóa đơn không phục vụ sản xuất kinh doanh để kê khai khấu trừ thuế GTGT.

Về thuế TNDN, Công ty hạch toán doanh thu tính thuế TNDN năm 2020 vào năm 2021 chưa đúng quy định, hạch toán chi phí hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt, sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh trước thời điểm thông báo của cơ quan thuế, hạch toán chi phí năm 2019 vào năm 2020, trích lập dự phòng  giảm giá hàng tồn kho, trích lập dự phòng phải thu khó đòi, hạch toán giá vốn chưa đúng quy định.

Do đó, SRC bị phạt tiền khai sai mức 20% trên số thuế TNDN tăng thêm hơn 155 triệu đồng, tiền phạt vi phạm hành chính 6.5 triệu đồng. Tổng số tiền SRC bị phạt gần 162 triệu đồng.

Khắc phục hậu quả, SRC còn phải nộp số tiền thuế GTGT, TNDN thiếu gần 776 triệu đồng, tiền chậm nộp tiền thuế gần 81 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế được tính đến hết ngày 28/06/2022. Công ty Sao Vàng tự tính và nộp số tiền chậm nộp kể từ ngày 29/06/2022 đến ngày nộp đủ tiền thiếu vào ngân sách Nhà nước.

Tổng số tiền thuế tăng thêm, tiền phạt và tiền chậm nộp SRC phải nộp hơn 1 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi