Cao su Thống nhất báo lãi sau thuế 2021 giảm 27%

ACL báo lãi ròng năm 2021 tăng 51%
Công bố mở, khai thác sử dụng Bến phao Nam Sông Hậu Petro
The CrownX huy động thành công 350 triệu USD từ TPG, ADIA và SeaTown

Cụ thể, trong quý 4, nhờ sản lượng tiêu thụ mủ cao su và chuối đều tăng nên doanh thu thuần của TNC đạt gần 32 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ. Lãi gộp ghi nhận gần 7 tỷ đồng, gấp 2.3 lần. Biên lãi gộp nhích nhẹ từ 21% lên 22%.

Sau khi trừ chi phí, TNC báo lãi sau thuế đạt xấp xỉ 6 tỷ đồng, gấp 2.5 lần so với quý 4/2020.

Tuy nhiên, lũy kế năm 2021, lãi sau thuế của TNC lại giảm 27% so với năm trước, còn hơn 40 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là doanh thu tài chính của Công ty đi lùi 30%, chỉ còn hơn 37 tỷ đồng, do trong nửa đầu năm, TNC không thanh lý cây cao su cũng như nhận cổ tức từ công ty liên kết – CTCP Xuất Nhập khẩu Nông lâm sản và Phân bón Bà Rịa.

Dù vậy, so với kế hoạch năm 2021, lũy kế lãi sau thuế năm 2021 của TNC vẫn vượt mục tiêu đề ra gần 34%. Tuy nhiên, cần lưu ý là mục tiêu lãi sau thuế 30 tỷ đồng của TNC chỉ bằng 55% kết quả đạt được trong năm 2020.

Trên bảng cân đối, tổng tài sản của TNC tại thời điểm 31/12/2021 gần như đi ngang so với đầu năm, duy trì quanh mức 385 tỷ đồng. Tiền và tiền gửi của TNC giảm 16%, còn 168 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho tăng 58%, lên gần 40 tỷ đồng.

TNC tiếp tục không vay nợ ngân hàng trong năm 2021. Mặt khác, nợ phải trả của Công ty tăng 28%, lên hơn 46 tỷ đồng, chủ yếu đến do lãi vay từ Công ty TNHH Kizuna tăng từ 8 tỷ đồng lần gần 13 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi