CDN dự chi gần 150 tỷ đồng trả cổ tức

Giảm phiên đầu tuần, giá vàng SJC lùi về ngưỡng 69,5 triệu đồng
Quy định mới, đất tách thửa ở Hà Nội phải có một mặt tiếp giáp đường giao thông
Giá xăng dự báo tăng lần thứ 6, lên mức 32.000 đồng/lít

Tỷ lệ thực hiện là 15% (1,500 đồng/cp). Với 99 triệu cp đang lưu hành, doanh nghiệp cần chi gần 149 tỷ đồng để thanh toán. Ngày chi trả dự kiến vào 25/07.

Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối năm 2021 còn 54 tỷ đồng. 

Năm nay, doanh nghiệp cảng lên kế hoạch sản lượng 14 triệu tấn, tổng doanh thu 1,200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 315 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận tăng trưởng 6% so với kết quả 2021.

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 dự kiến 14%.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi