Chi phí bào mòn doanh thu, SZC báo lãi quý 2 giảm 44%

Khó khăn khi triển khai gói kích thích kinh tế chủ yếu tập trung ở đầu tư công
Chủ nhãn bánh Tipo lên kế hoạch lợi nhuận 2022 sụt giảm
Tổng cục Hải quan nói gì về nhập khẩu xe sang “đội lốt” quà biếu tặng?

Cụ thể, trong quý 2, doanh thu thuần của SZC đạt gần 263 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ. Doanh thu của Công ty vẫn tập trung ở hoạt động cho thuê đất và phí quản lý với 253 tỷ đồng. Mặt khác, sân golf Châu Đức đã bắt đầu đóng góp doanh thu khi ghi nhận gần 7 tỷ đồng trong quý vừa qua.

Tuy nhiên, giá vốn trong kỳ lại gấp gần 2.3 lần quý 2 năm trước khiến lợi nhuận gộp của SZC chỉ còn hơn 92 tỷ đồng (giảm 38%). Nguyên nhân do phần giá vốn trích trước cho hoạt động cho thuê đất và phí quản lý tăng đột biến với mức tương ứng, từ 71 tỷ đồng lên 161 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty còn phát sinh 6 tỷ đồng giá vốn cho hoạt động sân golf.

Không chỉ giá vốn, chi phí tài chính của SZC cũng tăng cao, gấp 6 lần cùng kỳ, với hơn 10 tỷ đồng. Ngược lại, điểm sáng của SZC là chi phí quản lý được tiết giảm đến 46%, còn gần 11 tỷ đồng.

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 của SZC vẫn giảm 44% so cùng kỳ, còn hơn 61 tỷ đồng.

Với kết quả của quý 2, lãi sau thuế nửa đầu năm của Công ty bị kéo lùi 28%, về mức gần 137 tỷ đồng. Dù vậy, việc đặt kế hoạch kinh doanh khá thấp với mục tiêu 184 tỷ đồng lãi sau thuế, SZC vẫn thực hiện được hơn 74% mục tiêu lợi nhuận đề ra sau 6 tháng đầu năm.

Tại thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản của SZC ghi nhận hơn 5,924 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí chuẩn bị đầu tư, xây dựng và chi phí đền bù giải phóng mặt bằng của KCN, Khu đô thị Châu Đức đều tăng, qua đó đẩy tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 6%, lên 5,147 tỷ đồng.

Nợ phải trả của SZC cũng tăng 7%, lên 4,451 tỷ đồng. Trong đó, chi phí trích trước giá vốn cho thuê KCN Châu Đức tăng mạnh 51%, lên gần 944 tỷ đồng. Mặt khác, vay nợ của Công ty vẫn đi ngang ở mức 2,206 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi