Chi phí đầu vào tăng mạnh, lợi nhuận quý 1 của DHC giảm 32%

CPI của Hoa Kỳ, TerraUSD lao dốc, Thu nhập của Disney – Chuyện thị trường ngày 11/5
Chứng khoán phái sinh Ngày 17/03/2022: Dòng tiền trở nên thận trọng
Tình trạng thiếu lao động làm chậm việc tuyển dụng ở Anh, tăng lương – REC

Lý giải về nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm trong quý đầu năm, DHC cho biết mặc dù sản lượng sản xuất ổn định, giá giấy bán ra tăng nhưng giá giấy nguyên liệu và các chi phí đầu vào tăng mạnh khiến doanh thu thuần chỉ tăng 1%, trong khi giá vốn tăng 8%, làm cho lợi nhuận gộp giảm 19% còn hơn 191 tỷ đồng. Biên lãi gộp thu hẹp từ 23% về còn 19%.

Mặt khác, chi phí bán hàng tăng 26%, chủ yếu do tăng chi phí xuất khẩu và vận chuyển.

Từ những yếu tố trên, lợi nhuận ròng quý 1 của DHC giảm 32%, còn gần 118 tỷ đồng.

Năm 2022, DHC đặt mục tiêu doanh thu 3,900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng, đều giảm hơn 6% so với năm trước.

Như vậy, so với mục tiêu đề ra, Công ty đã thực hiện được 26% ở cả 2 chỉ tiêu sau quý đầu năm.

Tính đến ngày 31/03/2022, tổng tài sản của DHC tăng 17% so với đầu năm, lên gần 2,803 tỷ đồng, chủ yếu doa hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn tăng mạnh.

Nợ phải trả cuối kỳ tăng 40% so với đầu năm, lên gần 988 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn hơn 620 tỷ đồng, gấp 2.1 lần đầu năm và dư nợ vay ngắn hạn hơn 319 tỷ đồng, giảm 14%.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi