Chi phí lãi vay “ăn mòn” lợi nhuận Becamex trong quý 1

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 08/04: Rủi ro đang gia tăng
Tỷ giá, lãi suất biến động về cuối năm
Nhịp đập Thị trường 07/12: Giữ vững đường SMA 50 ngày

Trong kỳ, các mảng kinh doanh chính của BCM gồm kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư và bán hàng hóa đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ 2021, nhờ đó tổng doanh thu tăng nhẹ 2%, lên hơn 1,433 tỷ đồng. Giá vốn được tiết giảm đến 25%, đồng nghĩa biên lãi gộp tăng từ 41% lên 57%, dẫn đến lãi gộp tăng 41%, lên gần 821 tỷ đồng.

Dù vậy, việc biên lãi gộp tăng lại là điểm sáng duy nhất của BCM trong 3 tháng đầu năm 2022. Doanh thu từ hoạt động tài chính và từ công ty liên doanh, liên kết đều lần lượt giảm 28% và 38%. Trong khi đó, các chi phí như chi phí lãi vay (tăng 74%), chi phí bán hàng (tăng 29%) và chi phí quản lý (tăng 15%) đều tăng đáng kể.

Hệ quả, dù lãi gộp tăng mạnh nhưng lãi ròng quý 1/2022 của BCM vẫn giảm 7% so với cùng kỳ, còn gần 425 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của BCM ghi nhận hơn 49.5 ngàn tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với đầu năm. Tuy nhiên, lượng tiền và tiền gửi tăng 32% do Công ty tăng mạnh các khoản tiền gửi ngân hàng. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn lại giảm 25%, chủ yếu do giảm các khoản phải thu khách hàng.

Tương tự tổng tài sản, nợ phải trả của BCM gần như đi ngang so với đầu năm, duy trì ở mức gần 32 ngàn tỷ đồng. Dù nợ vay ngắn hạn giảm đến 21% nhưng tổng nợ vay của Công ty chỉ giảm 5% so các khoản dài hạn vẫn chiếm đa số.

Mặt khác, khoản mục người mua trả tiền trước ghi nhận tăng đến 25%, lên gần 4.3 ngàn tỷ đồng. Chi tiết về các khoản nhận tiền trước của BCM, dù không còn ghi nhận hơn 860 tỷ đồng từ CTCP Sao Hỏa Toàn Quốc nhưng bù lại Công ty nhận được khoản tiền cọc ứng trước thi công công trình 2,310 tỷ đồng từ thương vụ chuyển nhượng dự án Công ty TNHH Nội thất Gỗ Phú Đỉnh.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi