Chi phí tài chính tăng mạnh kéo lùi lãi ròng quý 4 của DRH

TPBank chốt quyền phát hành hơn 410 triệu cp thưởng
Than Núi Béo sụt giảm hơn phân nửa lợi nhuận quý 4/2021
FPT đồng hành cùng UBND TP Đà Nẵng chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh

Trong quý 4, DRH ghi nhận doanh thu thuần tăng vọt lên hơn 39 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn tăng nhẹ hơn giúp biên lãi gộp của doanh nghiệp đạt 22% trong khi cùng kỳ chỉ ở mức 16%.

Điểm nhấn trong bức tranh kinh doanh của DRH đến từ chi phí tài chính, ghi nhận gần 21 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ do tăng chi phí lãi vay. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đồng loạt giảm so với cùng kỳ.

Kết thúc quý 4, lãi ròng của doanh nghiệp giảm 32%, xuống còn 7.8 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần giảm 38%, xuống còn 48 tỷ đồng và lãi ròng giảm 73%, chỉ ghi nhận gần 14 tỷ đồng.

Trong năm 2021, DRH đặt kế hoạch đem về 870 tỷ đồng doanh thu (gấp 11 lần thực hiện năm trước) và 90 tỷ đồng lãi trước thuế (gần gấp đôi). Như vậy, doanh nghiệp bất động sản này chỉ mới thực hiện được gần 6% chỉ tiêu doanh thu và 17% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của DRH ghi nhận gần 2,638 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 829 tỷ đồng, tăng 5%. Hàng tồn kho cũng tăng nhẹ so với đầu năm, giá trị gần 854 tỷ đồng với toàn bộ là bất động sản dở dang.

Ngoài ra, DRH không còn ghi nhận khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang, đầu năm con số ở mức gần 98 tỷ đồng. Trong khi đó, bất động sản đầu tư gần 93 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận khoản này).

Tại thời điểm cuối năm 2021, nợ phải trả của DRH hơn 1,778 tỷ đồng, tăng 8%. Đáng chú ý, người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng đột biến lên hơn 1,013 tỷ đồng, gấp đôi con số đầu năm.

Về cơ cấu nợ vay, nợ ngắn hạn tăng 50%, lên gần 443 tỷ đồng và không còn ghi nhận nợ vay dài hạn (đầu năm vay gần 115 tỷ đồng).

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi