Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong quý 1/2022 tăng trên 7%

TP HCM sẽ có thêm 4 thành phố
Buôn lậu vàng ở An Giang: Tạm giữ 18 kg vàng, gần 2,3 triệu USD
Kinh tế Việt Nam 2022-2023: Kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp quý 1 năm 2022 ước tính tăng 7.07% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7.79%, đóng góp 2.05 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7.42%, đóng góp 0.29 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6.54%, đóng góp 0.04 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 1.23% (do sản lượng khai thác than tăng 3.2%; khai thác quặng kim loại tăng 5%), đóng góp 0.04 điểm phần trăm.

Chỉ số sản xuất quý 1 năm 2022 của một số ngành trọng điểm thuộc ngành công nghiệp cấp II tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất trang phục tăng 24.1%; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 16.2%; sản xuất thiết bị điện tăng 12.2%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 10.4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 10.1%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 9.4%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 8%. Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành giảm: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 15.5%; sữa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị giảm 11.9%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế giảm 11.7%; khai khoáng khác giảm 3.3%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 2.2%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực quý 1 năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Linh kiện điện thoại tăng 19%; bột ngọt tăng 15.7%; ô tô tăng 13.4%; alumin tăng 12.6%; quần áo mặc thường tăng 12.4%; thép thanh, thép góc tăng 11%; sữa tươi tăng 9.2%; thủy hải sản chế biến tăng 8.9%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 8.7%. Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với năm trước: Tivi giảm 23.3%; xăng, dầu giảm 12.5%;  vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 12.3%; thức ăn cho thủy sản giảm 11.7%; điện thoại di động giảm 9.3%; phân hỗn hợp NPK giảm 6.6%; sơn hóa học giảm 5.7%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2022 tăng 19.1% so với tháng trước và tăng 7.6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 1 năm 2022, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6.6% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 tăng 5.8%).

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 31/3/2022 tăng 4.8% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 17.7% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm trước tăng 22.5%). Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân quý 1 năm 2022 là 79.9% (bình quân quý 1 năm 2021 là 75.1%).

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/3/2022 tăng 1.9% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2.7% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó: Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0.3% và giảm 3.3%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1.4% và giảm 2.8%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2.3% và tăng 4.3%. Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0.3% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 1.9% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 2.1% và tăng 2.9%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0.1% và tăng 0.4%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0.1% và tăng 2.1%.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi