Chính phủ Mỹ đã đóng cửa được 3 ngày. Lần đóng cửa trước kéo dài bao lâu? 

Phát ngôn gây shock của ông trùm diệt virus John Mcafee
Cẩn trọng với trào lưu "bạn là ai", "bạn giống ai", "bao giờ bạn giàu"… trên Facebook
Ngân hàng Trung ương Châu Âu kỳ vọng về quy tắc tiền ảo sẽ được thảo luận tại hội nghị G20.

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa được 3 ngày. Lần đóng cửa trước kéo dài bao lâu? 

Với việc Thượng viện không thông qua dự luật ngân sách của chính phủ, hiện tại đã là ngày thứ 3 chính phủ ngừng hoạt động. 
Đây là lần thứ 18 chính phủ liên bang ngừng hoạt động kể từ khi áp dụng quy trình ngân sách hiện đại, bắt đầu với Đạo luật Ngân sách năm 1974.
Trong 17 lần ngừng hoạt động trước đó, trung bình mỗi lần đóng cửa  chỉ kéo dài dưới 7 ngày, mặc dù thời gian đóng cửa đã được kéo dài hơn trong những thập kỷ gần đây. Bốn lần ngừng hoạt động kể từ năm 1990 đã kéo dài dưới 11 ngày, dài hơn một ít so với số ngày đóng cửa trung bình. Lần ngừng hoạt động lâu nhất trong lịch sử kéo dài 21 ngày diễn ra trong giai đoạn 1995-1996.
Hầu hết những lần ngừng hoạt động này không nghiêm trọng, với 10 trong số 17 lần kéo dài 5 ngày hoặc ít hơn, và 8 lần kéo dài trong ba ngày hoặc ít hơn. Với việc đóng cửa ngày trong ngày thứ ba, lần ngừng hoạt động này có thời gian kéo dài đứng thứ 10 trong kỷ nguyên hiện đại.
Mặc dù thời gian đóng cửa hiện nay còn ngắn nhưng việc này mang một sự khác biệt lớn. Hầu hết các lần đóng cửa không ảnh hưởng đến các nhân viên liên bang. Có nhiều nhân viên liên bang hiện đang nghỉ phép, có nghĩa là họ không báo cáo họ đang làm việc hoặc được trả tiền. Trong 10 lần ngừng hoạt động trước, các nhân viên không bị cho nghỉ phép.
Việc đưa nhân viên về nhà trở nên thường xuyên hơn trong những lần đóng cửa gần đây, với việc nghỉ phép xảy ra trong suốt bốn lần đóng cửa sau cùng và sáu trong số bảy lần sau cùng.
Chỉ có duy nhất việc đóng cửa vào ngày thứ sáu được xét trên thực tế không phải là đóng cửa chính thức mà trong thời gian này các nhân viên được cho nghỉ phép trong khi đó một Đảng kiểm soát cả hai văn phòng của Quốc hội và Nhà Trắng.
Đảng Cộng hòa tuyên bố rằng không có dự luật nào được thông qua bởi Thượng viện mà không có sự ủng hộ của Đảng Dân chủ, và đó là sự thật. Nhưng một số đảng viên đảng Cộng hòa cũng bỏ phiếu chống lại biện pháp tài trợ cho chính phủ vào thứ Sáu, khiến cho việc tranh cãi về dự luật ngân sách trở nên phức tạp hơn.

Dưới đây là bảng phân tích về tất cả các lần chính phủ ngừng hoạt động trước đó:

 

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi