Chính sách xã hội là gì? Các chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay

Rainmaker Game: Trò chơi Play-to-Earn cho mọi nhà
Cổ tức (Dividends) là gì và chúng hoạt động như thế nào?
Top 4 ETF ESG cho các nhà đầu tư hướng tới ‘lợi nhuận có trách nhiệm’

Finnews24.com  – Chính sách xã hội giữ một vai trò to lớn trong việc xây dựng sự văn minh, bình ổn của một đất nước. Nó bao trùm mọi mặt đời sống của nhân dân từ sinh hoạt, giáo dục cho đến lao động. Vậy chính sách xã hội là gì? Hiện nay Việt Nam có các chính sách xã hội nào? Theo dõi bài viết dưới đây để biết chi tiết nhé.

Chính sách xã hội là gì?

Chính sách xã hội là gì?

Chính sách xã hội là gì?

Chính sách xã hội là một dạng chính sách được nhà nước ban hành. Đây là biện pháp được đưa ra bởi Đảng và Nhà nước. Nhằm hỗ trợ cho các đối tượng chính sách của xã hội, và phục vụ cho lợi ích chung của xã hội.

Chính sách xã hội giữ vai trò quan trọng

Chính sách xã hội giữ vai trò quan trọng

Chính sách xã hội giữ vai trò quan trọng

Có thể thấy rằng chính sách xã hội là chính sách của Nhà nước giải quyết các vấn đề phát sinh từ các quan hệ xã hội. Những vấn đề này liên quan đến lợi ích và sự phát triển con người, cộng đồng dân cư. Đặc biệt, mang ý nghĩa chính trị cốt lõi của mỗi quốc gia. Và có vai trò ổn định đời sống người dân, xóa dần khoảng cách giàu nghèo. Nhằm tiến tới xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo hướng bền vững.

Đọc thêm: Lưu Ký Chứng Khoán Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Lưu Ký CK

Các chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay

Hiện nay, ở nước ta đang áp dụng những chính sách xã hội là gì? Các chính sách ấy bao gồm:

 • Chính sách về việc làm.
 • Chính sách với người có công.
 • Chính sách giảm thiểu hộ nghèo trên cả nước.
 • Chính sách về thu nhập.
 • Chính sách về bảo hiểm xã hội.
 • Chính sách trợ giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 • Chính sách về các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân.

Chính sách xã hội là gì? Và có những chính sách nào?

Chính sách xã hội là gì? Và có những chính sách nào?

Chính sách xã hội là gì? Và có những chính sách nào?

Các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội ở Việt Nam đó là:

 • Người dân tộc thiểu số tại nước ta.
 • Công dân lao động ưu tú trực tiếp sản xuất trong 5 năm liên tục. Trong đó có 2 năm là chiến sĩ thi dua được đơn vị cấp tỉnh, thành phố, bộ công nhận và cấp bằng khen thưởng.
 • Thương – bệnh binh, công an, quân nhân tại ngũ được cử đi học. Hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ từ 1 năm trở lên và hiện đã xuất ngũ tại khu vực 1.
 • Con thương binh, liệt sĩ, con bệnh tim, con thương minh mất sức lao động 81% trở lên. Con của lực lượng anh hùng vũ trang, anh hùng lao động, con bà mẹ Việt Nam anh hùng.
 • Quân nhân, công an hoàn thành nghĩa vụ từ 2 năm trở lên và hiện nay đã xuất ngũ.
 • Thuộc diện các hộ chính sách xã hội: Hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn,…

Từ đó có thể thấy rằng, chính sách xã hội có vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững xã hội qua từng giai đoạn cụ thể phát triển của đất nước. Chính sách xã hội đi liền với chính sách kinh tế. Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho con người và phát triển đồng bộ đất nước.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi