Chủ nhãn trà bí đao Wonderfarm lỗ quý 4 vì hoạt động khác

ILA muốn huy động 170 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ
TNT thu ròng gần 255 tỷ đồng sau đợt chào bán riêng lẻ 25.5 triệu cp
VCI dự chi 400 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2021

Kết thúc quý 4, doanh thu nước giải khát của chủ thương hiệu trà bí đao Wonderfarm giảm hơn 93 tỷ đồng, tương đương 27% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 256 tỷ đồng. Từ đó, doanh thu thuần giảm 24% so cùng kỳ, còn gần 296 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 44%, còn hơn 97 tỷ đồng. Biên lãi gộp rơi từ 45%% xuống còn 33%.

Mặc dù IFS thu được gần 24 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh nhưng lỗ từ hoạt động khác do phát sinh chi phí hơn 27 tỷ đồng khiến Công ty lỗ ròng gần 3 tỷ đồng trong quý 4, trong khi cùng kỳ lãi ròng hơn 77 tỷ đồng.

Tương tự, năm 2021, với khoản lỗ gần 39 tỷ đồng từ hoạt động khác, lợi nhuận ròng của Công ty giảm 19%, còn gần 126 tỷ đồng.

IFS kỳ vọng doanh thu đạt 2,022 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch đạt 262 tỷ đồng trong năm 2021, lần lượt tăng 31% và 69% so với thực hiện năm 2020. Đây chính là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử kinh doanh từ khi Công ty được thành lập đến nay.

Tuy nhiên, so với kế hoạch trên, IFS chỉ thực hiện được 61% chỉ tiêu doanh thu và 48% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tại thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của IFS đạt gần 1,277 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, IFS có lượng tiền chiếm 73% tổng tài sản, tăng 29%. Đáng chú ý, Công ty có phát sinh mới 550 tỷ đồng khoản tiền gửi ngắn hạn.

Ngược lại, khoản phải thu ngắn hạn (35 tỷ đồng) và hàng tồn kho (180 tỷ đồng) lần lượt giảm 17% và 13% so với đầu năm.

Nợ phải trả chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn, ở mức 17%, chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn hơn 107 tỷ đồng, tăng 71% so với đầu năm.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi