Chứng khoán APEC tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần 1

ĐHĐCĐ SSI: Vẫn có khả năng mở rộng dư nợ margin, chưa tính hạ kế hoạch kinh doanh
Bộ trưởng Trần Văn Sơn: Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 dần ổn định và khởi sắc
Phát Đạt và những nỗ lực đóng góp khôi phục kinh tế sau đại dịch

Theo tài liệu đại hội, APS đặt mục tiêu trở thành top 5 công ty chứng khoán có vốn điều lệ, vốn hóa lớn nhất thị trường vào năm 2023, top 3 năm 2025, quản lý 5 triệu khách hàng trong nước và khu vực. Lấy công nghệ làm nền tảng ứng dụng các công nghệ mới: sử dụng công nghệ AI, Bigdata và Giao dịch thuật toán, kết hợp với các chuyên gia tư vấn tài chính hàng đầu để tư vấn khách hàng. Mục tiêu ra mắt các sản phẩm Autotrade, Acopy trong năm 2022.

Công ty sẽ triển khai, đưa ra sản phẩm quản lý tài sản thông qua M&A, thành lập mới công ty quản lý quỹ trong năm 2022 để cung cấp thêm cho các nhà đầu tư các sản phẩm và dịch vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm tải chính đa dạng của APS. Đặc biệt phát triển các sản phẩm quỹ hưu trí, quỹ Reit,…

Ngoài ra, APS sẽ là đơn vị trung tâm trong Tập đoàn APEC để triển khai nghiệp vụ tư vấn chiến lược, tư vấn huy động vốn, thực hiện các thương vụ M&A dự án bất động sản trên thị trường cho Tập đoàn.

Trong năm, APS dự kiến tăng vốn thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, Công ty sẽ chào bán 83 triệu cp (tỷ lệ 1:1) với giá chào bán không thấp hơn 15,000 đồng/cp. Số tiền thu về dự kiến là 1,245 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, tự doanh và vốn lưu động. Đây là phương án được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức năm 2021.

Đối với phương án phát hành riêng lẻ, Công ty sẽ chào bán 10 triệu cp cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá không thấp hơn 15,000 đồng/cp. Cổ phiếu trong đợt chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Bên cạnh 2 phương án trên, APS dự kiến sẽ chào bán ESOP với tỷ lệ không vượt quá 5% và trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 12%.

Dựa theo tình hình tăng vốn, Công ty đề ra hai bộ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Trong trường hợp hoàn tất tăng vốn, chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt là 800 tỷ đồng (tăng 6.6%) và 480 tỷ đồng (giảm 14.5%).

Còn trong trường hợp chưa tăng vốn được như kế hoạch, Công ty đạt chỉ tiêu doanh thu 500 tỷ đồng (giảm 33%) và lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng (giảm 57%).

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi