Chứng khoán Bảo Minh báo lỗ trong quý 2, mảng tự doanh lỗ 160 tỷ đồng

Khởi tố Chủ tịch HĐTV Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn
Thủ tướng: Phân bổ ngân sách công bằng, minh bạch, chống tiêu cực chạy chọt
Bộ Công Thương: PVN đã đưa ra quyết sách để duy trì lọc dầu Nghi Sơn

Thị trường chứng khoán sụt giảm liên tục và kéo dài trong quý 2 có lẽ đã tác động không nhỏ tới mảng tự doanh của Công ty, thể hiện ở việc lãi từ các tài sản tài chính qua lãi/lỗ (FVTPL) trong quý 2 giảm 39% xuống gần 122 tỷ đồng.

Đồng thời, lỗ tài sản tài chính FVTPL tăng gấp 8 lần lên 276.6 tỷ đồng. Trừ đi chi phí tự doanh, mảng này của Công ty ghi lỗ 160 tỷ đồng.

Cùng kỳ năm trước, hoạt động tự doanh mang lại kết quả tăng trưởng cho doanh thu và lợi nhuận của BMS khi thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực.

Các mảng hoạt động khác đóng góp rất ít vào kết quả của BMS, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt hơn 3 tỷ đồng, tăng 37% so cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính đạt hơn 6 tỷ đồng, giảm 12%.

Kết quả quý 2, BMS lỗ sau thuế hơn 133 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi ròng hơn 128 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động của BMS đạt gần 329 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm, song Công ty báo lỗ ròng gần 33 tỷ đồng.

Năm 2022, BMS lên kế hoạch đạt tổng doanh thu 332 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 66.2 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 65% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, BMS đã thực hiện được 99% mục tiêu về tổng doanh thu và bỏ ngỏ khả năng hoàn thành mục tiêu lợi nhuận với kết quả thua lỗ nửa đầu năm.

Tổng tài sản của BMS tại thời điểm cuối tháng 6/2022 đạt gần 1,244 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục các tài sản tài chính FVTPL chiếm 66.7% với giá trị 830 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm.

Ngược lại, dư nợ cho vay cuối quý 2 tăng 49% so với cuối năm 2021 lên mức gần 60 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc cho vay ký quỹ (margin) của BMS đạt hơn 21 tỷ đồng, ứng trước tiền bán chứng khoán đạt gần 39 tỷ đồng, tương ứng tăng 60.5% và 44% so với đầu năm.

Nợ phải trả của Công ty tăng 16%, lên mức gần 469 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ phải trả ngắn hạn tăng 15.7%, chủ yếu do có thêm vay nợ thuê ngắn hạn với 162 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu BMS đang được giao dịch quanh mức 9,500 đồng/cp phiên chiều 19/07, giảm 57% so với đầu năm.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi