CNG vượt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 hơn 79%

Thibidi muốn huy động 400 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu
Vì sao chỉ trong 6 tháng, định giá The CrownX đã tăng 12%?
Vipco báo lãi ròng 2021 thấp kỷ lục

Cụ thể, CNG cho biết sản lượng tiêu thụ khí CNG trong năm 2021 đạt hơn 274 triệu Sm3, vượt kế hoạch 13%. Nhờ đó, doanh thu thuần của CNG đạt gần 3,058 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2020. Lãi gộp đạt gần 209 tỷ đồng, tăng 39%. Biên lãi gộp tăng từ 6.4% lên 6.8%.

Sau khi trừ chi phí, CNG báo lãi sau thuế hơn 82 tỷ đồng trong năm 2021, tăng 62%.

Với kết quả đạt được, CNG lần lượt vượt 29% mục tiêu tổng doanh thu và 79% mục tiêu lãi trước thuế được đề ra cho năm 2021.

Riêng quý 4/2021, doanh thu và lãi sau thuế lần lượt đạt 890 tỷ đồng và 35 tỷ đồng, tăng 31% và 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trên bảng cân đối, tổng tài sản của CNG tại thời điểm 31/12/2021 tăng nhẹ 4% so với đầu năm, ghi nhận hơn 1,107 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiền và tiền gửi lại giảm 29%, còn gần 317 tỷ đồng.

Về nợ, bên cạnh khoản nợ vay dài hạn tăng gấp đôi, CNG còn phát sinh khoản nợ vay ngắn hạn hơn 9 tỷ đồng, dẫn đến tổng nợ vay tăng lên gần 14 tỷ đồng, gấp gần 7 lần đầu năm. Tuy nhiên, nhìn tổng quát thì nợ phải trả của Công ty chỉ tăng 6%, lên hơn 585 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi