Cơ sở dẫn liệu là gì? Các loại cơ sở dẫn liệu

Polkadot là gì? Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Polkadot?
Social Token là gì? Xu hướng mới trên thị trường Coin sẽ bùng nổ!
MetaMask là gì? Cách thiết lập và bắt đầu sử dụng

Cơ sở dẫn liệu là một thuật ngữ thường xuất hiện trong ngành kiểm toán. Nó có những ảnh hưởng đến kiểm toán viên trong quá trình thực hiện công việc.Vậy cơ sở dẫn liệu là gì? Có các loại cơ sở dẫn liệu nào? Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu một số thông tin cơ bản để bạn đọc hiểu hơn về thuật ngữ này.

Cơ sở dẫn liệu là gì?

Trong tiếng anh cơ sở dẫn liệu là Management Assertions. Nó là thuật ngữ dùng để đo lường và trình bày các thành phần của bản báo cáo tài chính doanh nghiệp. Cơ sở dẫn liệu sẽ đảm bảo cho các kiểm toán viên không mắc phải sai sót trong quá trình thực hiện công việc.

Các ứng dụng của cơ sở dữ liệu trong thực tế

Finnews24.com : Cơ sở dẫn liệu là gì?

Nhìn chung, cơ sở dẫn liệu sẽ là sự khẳng định công khai hoặc ngầm định của ban giám đốc doanh nghiệp về sự trình bày của các cán bộ về báo cáo tài chính.

GAP là gì? Tìm hiểu từ A – Z về GAP

Các loại cơ sở dẫn liệu

Để hiểu rõ về chái niệm cơ sở dẫn liệu là gì, thì hãy xem xét chi tiết các loại cơ sở dẫn liệu được dưới đây:

Sự hiện hữu: Tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu hoặc nợ phải trả trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo phải thực tế tồn tại tại thời điểm đó.

Quyền và nghĩa vụ: Doanh nghiệp có quyền sở hữu hầu hết tài sản được phản ánh trên báo cáo tài chính. Nhưng phải thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Trừ một số loại tài sản mà doanh nghiệp có quyền kiểm soát lâu dài. Và đáp ứng các chuẩn mực kiểm toán liên qua.

Cơ sở dữ liệu (Database) là gì? Đặc trưng của cơ sở dữ liệu

Finnews24.com : Có các loại cơ sở dẫn liệu nào?

Sự phát sinh: Một nghiệp vụ hoặc sự kiện kinh tế được ghi chép thì phải thực sự đã phát sinh và liên quan đến kỳ báo cáo.

Sự tính toán và đánh giá: Các sự kiện và nghiệp vụ kinh tế phải được ghi nhận theo giá trị thích hợp. Đặt trên cơ sở nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán hoặc được chấp nhận phổ biến. Các số liệu và phép toán khi thực hiện phải chính xác về mặt toán học và không có sai sót

Sự phân loại và hạch toán: Toàn bộ tài sản, khoản nợ, doanh thu, chi phí, nghiệp vụ hay giao dịch đã xảy ra có liên quan tới kì báo cáo. Đồng thời, phải được ghi chép đầy đủ và phân loại một cách đúng đắn theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán. Các nghiệp vụ mà sự kiện kinh tế phát sinh phải được ghi nhận theo kế toán dồn tích.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất

Cơ sở dẫn liệu phải đặt trên nguyên tắc kế toán

Tổng hợp và công bố: Số liệu cộng dồn trên tài khoản và sổ kế toán phải được tính toán một cách chính xác. Các chỉ tiêu, bộ phận và khoản mục trên báo cáo tài chính phải được xác định. Trình bày và công bố theo đúng yêu cầu của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

MACD là gì? Tìm hiểu từ A đến Z về MACD

Tổng kết

Trên đây là những thông tin cơ bản về cơ sở dẫn liệu là gì. Hy vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm kiến thức hữu ích để phục vụ quá trình học tập cũng như nghiên cứu của mình.

 

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi