Cổ tức (Dividends) là gì và chúng hoạt động như thế nào?

CJC Markets là gì? Nó có lừa đảo hay không?
Gửi tiết kiệm ngân hàng nào an toàn nhất tại Việt Nam?
ATOM Coin – môi trường chung cho các blockchain – là gì?

Cổ tức (Dividends) là một khoản thanh toán bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu mà các công ty đại chúng phân phối cho các cổ đông của họ. Các nhà đầu tư có thu nhập thích kiếm một dòng thu nhập ổn định từ cổ tức mà không cần bán cổ phiếu.

Cổ tức là gì?

Cổ tức là cách công ty phân phối thu nhập của họ cho các cổ đông. Khi một công ty trả cổ tức, mỗi cổ phiếu của công ty mà bạn sở hữu sẽ cho phép bạn nhận một khoản cổ tức cố định. Cổ tức có thể là tiền mặt, cổ phiếu phát hành thêm hoặc thậm chí là chứng quyền mua cổ phiếu.

Cả công ty tư nhân và đại chúng đều trả cổ tức, nhưng không phải công ty nào cũng cung cấp và không có luật nào yêu cầu họ phải trả cổ tức cho cổ đông của mình. Nếu một công ty chọn trả cổ tức, chúng có thể được phân phối hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Cổ tức đặc biệt được trả không thường xuyên.

Ngay cả trong số các công ty trả cổ tức, không phải tất cả các cổ đông đều đủ điều kiện nhận chúng một cách bình đẳng. Cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông, cũng như các loại cổ phiếu khác nhau, thường kiếm được cổ tức khác nhau hoặc không có cổ phiếu nào cả. Ví dụ, cổ phiếu ưu đãi thường có yêu cầu cổ tức mạnh hơn cổ phiếu phổ thông.

Cổ tức đặc biệt

Cổ tức đặc biệt là khoản trả cổ tức bằng tiền thưởng một lần. Cổ tức đặc biệt có thể là khoản chi trả một lần từ một công ty thường không cung cấp cổ tức hoặc chúng có thể là cổ tức bổ sung ngoài cổ tức được lên lịch thường xuyên của một công ty.

Các công ty thường công bố cổ tức đặc biệt khi họ đã có lợi nhuận và muốn chia sẻ thu nhập giữa các cổ đông. Cổ tức đặc biệt không phải là cam kết của một công ty để tiếp tục trả cổ tức với tỷ lệ đó. Ví dụ, Microsoft đã trả cổ tức một lần là 3 đô la cho mỗi cổ phiếu vào năm 2004, tương đương với 32 tỷ đô la. Tỷ lệ cổ tức hàng quý đều đặn của nó vẫn là 13 xu cho mỗi cổ phiếu.

Cổ tức cổ phần

Cổ tức bằng cổ phiếu là cổ tức được trả dưới dạng cổ phiếu thay vì tiền mặt. Bạn có thể bán những cổ phiếu cổ tức này để nhận khoản tiền hoàn lại ngay lập tức hoặc bạn có thể nắm giữ chúng. Cổ tức bằng cổ phiếu hoạt động về cơ bản giống như một chương trình tái đầu tư cổ tức tự động.

Cổ tức được trả khi nào?

Cổ tức có thể được trả hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm, tùy thuộc vào từng công ty. Có ba ngày quan trọng để biết khi nói đến cổ tức: ngày tuyên bố, ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày thanh toán.

  • Ngày khai báo. Đây là ngày mà hội đồng quản trị hoặc nhóm quản lý của công ty thông báo sẽ trả cổ tức. Hội đồng quản trị sau đó sẽ bỏ phiếu về việc có trả cổ tức hay không.
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền. Đây là ngày mà bạn phải sở hữu một cổ phiếu trả cổ tức để nhận được cổ tức. Ngày giao dịch không hưởng cổ tức thường là một ngày làm việc trước khi công ty kiểm tra danh sách cổ đông để xác định ai được nhận cổ tức.

Nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày không hưởng cổ tức, bạn sẽ không nhận được khoản thanh toán cổ tức liên quan. Ngược lại, nếu bạn bán cổ phiếu của mình vào hoặc sau ngày không hưởng cổ tức, bạn sẽ vẫn nhận được khoản thanh toán cổ tức liên quan.

  • Ngày thanh toán. Đây là ngày các cổ đông sở hữu cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức.

Nói chung, nếu bạn sở hữu cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi của một công ty trả cổ tức vào ngày giao dịch không hưởng quyền của công ty đó, bạn sẽ nhận được một khoản cổ tức.

Cổ phiếu nào trả cổ tức?

Cổ phiếu thường trả cổ tức là những công ty lâu đời hơn không cần phải tái đầu tư tất cả lợi nhuận của họ. Ví dụ, hơn 84% công ty trong S&P 500 hiện đang trả cổ tức. Cổ tức cũng phổ biến hơn trong một số ngành nhất định, chẳng hạn như tiện ích và viễn thông.

Nhiều công ty tự hào về việc trả cổ tức bất kể điều kiện thị trường hoặc các yếu tố khác. Nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người về hưu, có thể cố gắng đầu tư chủ yếu hoặc chỉ vào các cổ phiếu trả cổ tức như vậy.

Trung bình, cổ phiếu trả cổ tức trả lại 1,91% số tiền bạn đầu tư dưới dạng cổ tức, có thể mang lại lợi nhuận cao hơn so với một số tài khoản tiết kiệm có lợi suất cao. Tuy nhiên, cổ phiếu chia cổ tức không cung cấp sự an toàn về tiền gốc như tài khoản tiết kiệm.

Cổ tức cho các quỹ tương hỗ và ETF

Bởi vì họ thường sở hữu cổ phiếu chia cổ tức, các quỹ tương hỗ và quỹ hoán đổi (ETF) có thể phân phối các khoản chi trả cổ tức cho các cổ đông của họ. Nếu bạn sở hữu một quỹ ETF hoặc quỹ tương hỗ, bạn sẽ nhận được phần thu nhập từ cổ tức của quỹ dựa trên số lượng cổ phiếu bạn sở hữu và sự đại diện của công ty trong quỹ. Ví dụ: một quỹ S&P 500 có thể trả lợi tức cổ tức là 1,77% trong khi một số công ty trong S&P 500, như Kohl’s, đưa ra mức lợi tức cổ tức trên 13% (nhiều hơn về lợi suất bên dưới).

Cổ tức và REITs

Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) sở hữu hoặc điều hành bất động sản tạo ra thu nhập. Được phân loại là REIT, 90% thuế thu nhập khả thi mà các công ty này kiếm được hàng năm phải được trả dưới hình thức cổ tức và 20% số cổ tức đó phải được trả bằng tiền mặt.

Những đặc điểm này khiến cổ phiếu REIT trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn thu nhập cổ tức đáng tin cậy và lợi suất cao. REITs đưa ra mức cổ tức trung bình là 3,8%, cao hơn gấp đôi những gì bạn có thể nhận được từ quỹ S&P 500. REITs tập trung vào một số lĩnh vực nhất định, như thế chấp, thậm chí có thể mang lại lợi suất cao hơn.

Cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông so với cổ tức bằng cổ phiếu ưu đãi

Có hai loại cổ phiếu chính: Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Các nhà đầu tư hàng ngày đầu tư vào cổ phiếu riêng lẻ thường nắm giữ cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông.

Mặc dù cổ phiếu phổ thông luôn có quyền biểu quyết, nhưng nếu chúng đưa ra cổ tức thì điều đó không được đảm bảo. Ngay cả khi một công ty đã trả cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông thường xuyên trong nhiều năm, hội đồng quản trị có thể quyết định loại bỏ nó bất cứ lúc nào.

Mặt khác, cổ phiếu ưu đãi thường có yêu cầu cổ tức lớn hơn. Mặc dù họ không có quyền biểu quyết, nhưng người sở hữu cổ phiếu ưu đãi yên tâm hơn khi nhận cổ tức với tỷ lệ ấn định và được ưu tiên nhận cổ tức trước cổ đông phổ thông. Các khoản thanh toán đều đặn, cố định này có nghĩa là cổ phiếu ưu đãi có chức năng tương tự như trái phiếu.

Giá cổ phiếu ưu đãi nhìn chung cũng nhất quán như giá trái phiếu và có thể không mang lại tiềm năng tăng trưởng như hầu hết các cổ phiếu phổ thông. Tuy nhiên, trong trường hợp một công ty phá sản, các cổ đông ưu đãi nhận được khoản thanh toán trước các cổ đông phổ thông. Tuy nhiên, bất kỳ trái chủ nào của công ty cũng được thanh toán trước những người sở hữu cổ phiếu ưu đãi.

Tỷ suất cổ tức là gì?

Lợi tức cổ tức là một cách hiểu về giá trị tương đối của khoản chi trả cổ tức của một công ty. Lợi nhuận được biểu thị dưới dạng phần trăm và nó cho bạn biết lợi tức đầu tư mà bạn đang thực hiện khi kiếm được cổ tức từ một công ty nhất định.

Vì cổ tức được trả dưới dạng một số tiền cố định trên mỗi cổ phiếu, nên có thể khó so sánh việc chi trả cổ tức giữa các công ty với mức giá cổ phiếu khác nhau của họ. Lợi tức cổ tức cung cấp một cách hữu ích để đo lường và so sánh cổ phiếu nào trả nhiều cổ tức nhất cho mỗi đô la bạn đầu tư.

Cách tính toán lợi tức cổ tức

Để tính toán lợi tức cổ tức, hãy chia số cổ tức hàng năm của cổ phiếu cho giá cổ phiếu hiện tại của nó.

Giả sử cổ phiếu ABC đang giao dịch ở mức 20 đô la cho mỗi cổ phiếu và công ty trả cổ tức hàng quý là 10 xu cho mỗi cổ phiếu. Trong năm, cổ tức của ABC sẽ là 40 xu. Chia 40 xu cho 20 đô la cho mỗi cổ phiếu để đạt được tỷ suất cổ tức là 2%.

Lợi tức cổ tức cho phép bạn so sánh giá trị của cổ tức từ các công ty khác nhau. Ví dụ, cổ phiếu XYZ có thể trả cổ tức hàng quý cao hơn ABC là 20 xu cho mỗi cổ phiếu, với tổng cổ tức hàng năm là 80 xu. Tuy nhiên, vì cổ phiếu của XYZ được định giá 75 USD/cổ phiếu, nên tỷ suất cổ tức chỉ là 1%.

Lợi tức cổ tức bạn kiếm được từ việc sở hữu cổ phiếu của ABC tốt hơn của XYZ — ít nhất là cho đến khi giá trị cổ phiếu hoặc cổ tức thay đổi.

Kế hoạch Tái đầu tư Cổ tức Hoạt động như thế nào?

Kế hoạch tái đầu tư cổ tức (DRIP) tự động mua toàn bộ hoặc phân đoạn mới của một cổ phiếu khi bạn nhận được cổ tức của nó. Điều này đặc biệt hữu ích vì nó có thể làm tăng số lượng cổ tức bạn nhận được trong tương lai. Đây là cách thực hiện:

Giả sử bạn nhận được 20$ dưới dạng cổ tức trong một quý. Nếu giá cổ phiếu ở mức 20$ cho mỗi cổ phiếu, bạn sẽ nhận được thêm một phần cổ phiếu. Lần tới khi cổ tức được trả, số tiền bạn nhận được sẽ dựa trên số lượng cổ phiếu mới bạn có, bao gồm cả cổ phiếu bạn đã mua trong quý trước bằng DRIP. Điều này có nghĩa là khoản chi trả cổ tức của bạn sẽ cao hơn một chút so với những khoản khác.

Với việc tái đầu tư cổ tức, bạn bắt đầu chu kỳ mua liên tục nhiều cổ phiếu hơn, dẫn đến khả năng nhận được cổ tức cao hơn trong lần tiếp theo, do đó mang lại cho bạn tiềm năng mua nhiều cổ phiếu hơn. Loại lãi kép này là lý do tại sao cổ tức chiếm 42% tổng lợi nhuận của S&P 500 từ năm 1930 đến năm 2019, theo một phân tích của Hartford Funds.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi