Commerzbank: Nhôm hướng tới mức 2508,2

Axel Rudolph, Chuyên gia phân tích kỹ thuật FICC cao cấp tại Commerzbank, lưu ý: Nhôm (LME) tiếp tục tăng cao hơn hướng tới ngưỡng kháng cự tại 2508,62.

Nhôm tiếp tục thăng tiến ổn định

“Giá nhôm tiếp tục tăng về mức đỉnh tháng 4/2010 tại 2494,00 nhưng biến động vẫn chưa gây ra bất kỳ bất ngờ nào. Giá tiếp tục hướng đến ngưỡng kháng cự 2508,62, củng cố mục tiêu tăng giá của chống tôi”.

“Hỗ trợ dưới mức đỉnh 2359,00 vào giữa tháng 4, nằm dọc theo đường xu hướng tăng bốn tháng ở mức 2.331,63 và cũng nằm trong phạm vi đỉnh của tháng 3 và mức đáy ngày 20/4 là 2305,50 – 2301,00. Trong khi hợp đồng duy trì trên vùng hỗ trợ này, chúng tôi sẽ bám vào dự báo tăng giá của mình. Bên dưới vùng hỗ trợ này uốn khúc đường trung bình động 55 ngày ở mức 2245,17 và nằm ở mức cao nhất của tháng 2 là 2243,00 cũng như là mức thấp nhất vào cuối tháng 3 tại 2206,00”.

Theo FXStreet