Công bố thông tin không đúng hạn, ACS bị phạt 70 triệu đồng

Thu nhập doanh nghiệp tăng mạnh, chứng khoán châu Âu (4/8) tăng trên diện rộng
Góc nhìn 03/11: Tiếp tục tăng điểm?
Cổ phiếu lập đỉnh lịch sử, CII muốn bán hết 44 triệu cp quỹ

Cụ thể, ACS công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2020.

Do đó, ACS bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi