CTS thông qua phương án tăng vốn lên gần 1,500 tỷ đồng, bầu thêm Thành viên HĐQT

FTS chốt quyền trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu vào cuối tháng 7
Có thể giảm tối thiểu 5.000 đồng/lít xăng
Warren Buffett: Đại dịch có tác động kinh tế không đồng đều và vẫn chưa kết thúc

Đại hội thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ, chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 và lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ năm 2021 và Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu từ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021 và số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021 của Công ty.

Trong đó, số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ, chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 và lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ năm 2021: 25.2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 21.96%).

Số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021 là gần 4.3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 3.73%).

Số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021 là gần 4.3 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 3.73%).

Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu hơn 1,487.5 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ Đại hội, các cổ đông còn thực hiện bỏ phiếu bầu bổ sung 1 thành viên độc lập HĐQT VietinBank Securities là bà Nguyễn Thị Thu Hằng. Bà Hằng sinh năm 1964 tại Sơn La; Trình độ Thạc sĩ, chuyên ngành Kinh tế thế giới & quan hệ KTQT tại Đại học Ngoại Thương và chuyên ngành Kinh tế Ngân hàng và Tài chính (MEBF) tại CFVG.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Phó phòng Kinh doanh ngoại tệ, phó phòng Tín dụng ngắn hạn, trưởng phòng Chế độ Tín dụng và Đầu tư, trưởng phòng Quản lí rủi ro hoạt động… Từ 2014 – 2019, trên cương vị là Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, bà đã 2 lần dành được giải thưởng Lãnh đạo tiêu biểu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Với những nội dung được thông qua tại Đại hội, VietinBank Securities kỳ vọng tạo ra nhiều bước phát triển mới trong hoạt động kinh doanh và góp phần khẳng định uy tín, vị thế thương hiệu Công ty trên thị trường chứng khoán. 

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi