Cuba quy định việc sử dụng tài sản ảo cho các giao dịch thương mại

Thị trường coin hôm nay liên tiếp đoán nhận những tín hiệu lạc quan

Thị trường coin hôm nay liên tiếp nhận tin vui, trong một nghị quyết, Ngân hàng Trung ương Cuba cũng quy định các quy tắc cấp giấy phép cho các tổ chức xử lý tiền điện tử.

Ngân hàng Trung ương Cuba đã ban hành một nghị quyết thiết lập các quy tắc để điều chỉnh việc sử dụng tài sản ảo trong các giao dịch thương mại và cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực đó.

Trong một nghị quyết được công bố hôm thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Cuba (BCC) cho biết họ có thể cho phép, vì lợi ích kinh tế xã hội, việc sử dụng một số tài sản ảo nhất định trong các giao dịch thương mại và cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cho các hoạt động liên quan đến tài chính, trao đổi và thu hoặc thanh toán các hoạt động.

Theo BCC, “các tổ chức tài chính và các pháp nhân khác chỉ có thể sử dụng tài sản ảo với nhau và với thể nhân để thực hiện các hoạt động tiền tệ và thương mại, và các giao dịch trao đổi và hoán đổi, cũng như để đáp ứng các nghĩa vụ tiền tệ.” Tất cả những điều trên có thể được thực hiện nếu được Ngân hàng Trung ương cho phép, nó nói thêm.

Pháp nhân nêu chi tiết rằng tài sản ảo được hiểu là “sự thể hiện kỹ thuật số của giá trị có thể được giao dịch hoặc chuyển giao bằng kỹ thuật số và được sử dụng cho các khoản thanh toán hoặc đầu tư.”

BCC cũng làm rõ rằng “những người chịu rủi ro và trách nhiệm dân sự và hình sự bắt nguồn từ hoạt động với tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ hoạt động bên ngoài hệ thống tài chính ngân hàng, mặc dù các giao dịch với tài sản ảo giữa những người này không bị cấm”.

Mặt khác, nghị quyết quy định các cơ quan quản lý nhà nước phải hạn chế sử dụng tài sản ảo trong các giao dịch, trừ trường hợp được Ngân hàng Trung ương Cuba cho phép.

Theo BCC, ngay cả khi các tài sản ảo đó và các nhà cung cấp dịch vụ đó hoạt động bên ngoài hệ thống tài chính ngân hàng, việc quản lý của chúng bao hàm rủi ro đối với chính sách tiền tệ và sự ổn định tài chính, do tính biến động cao đặc trưng cho chúng và việc sử dụng chúng trong các mạng dữ liệu ở không gian mạng.

BCC cũng nói rằng cryptocurrencies bao hàm rủi ro được sử dụng để tài trợ cho hoạt động tội phạm, do giấu quá nhiều người sử dụng đã đăng ký trong các mạng như vậy và các giao dịch xuất phát từ việc sử dụng của họ.

Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole là gì? – Vì sao nó lại quan trọng?

SHARE