Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Đây là cổ phiếu để mua cho người bắt đầu tham gia thị trường
Phương pháp đầu tư chứng khoán 4M của Phil Town
Dự án Interlay là gì? Giới thiệu chi tiết về dự án Interlay

Đặc điểm của công ty TNHH 

Theo thống kê từ bộ kế hoạch đầu tư, hiện nay, loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn đang chiếm hơn 70% số lượng doanh nghiệp đang hoạt động ở nền kinh tế. Với đặc điểm đơn giản, dễ quản lý và phù hợp với đặc tính kinh doanh của Việt Nam, số lượng công ty TNHH chiếm đa số là vì vậy. Hôm nay, bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về loại hình này, qua bài viết sau đây.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công Ty TNHH là gì?

Finnews24.com – Công Ty TNHH là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là loại hình doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân. Trong đó, công ty TNHH sẽ bao gồm 02 loại : Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH 02 thành viên trở lên. 

Định nghĩa về công ty TNHH Một Thành viên

Căn cứ vào khoản 1, điều 74 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.”

Kết luận: Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là doanh nghiệp chỉ có 1 cá nhân/tổ chức làm chủ. Và chủ sở hữu sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trên số vốn điều lệ đăng ký.

Ưu nhược điểm của công ty TNHH MTV

Finnews24.com - Công Ty TNHH là gì?

Finnews24.com – Công Ty TNHH là gì?

Ưu điểm của công ty TNHH 1 thành viên

Có tư cách pháp nhân:  được nhà nước công nhận tư cách pháp lý và được hoạt động độc lập;

Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ của công ty: khi lựa chọn loại hình công ty TNHH MTV, bạn sẽ kiểm soát được rủi ro khi đầu tư. Và đây là đặc điểm của công ty TNHH nổi bật và dễ thấy nhất của loại hình này

Số lượng ngành nghề không giới hạn: Bạn có thể tự do lựa chọn và đăng ký ngành nghề kinh doanh, không giới hạn số lượng ngành nghề đăng ký (trừ những ngành nghề cấm đầu tư hoặc hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Do chỉ có do 1 cá nhân/tổ chức làm chủ sở hữu: khi bạn mở công ty TNHH MTV, bạn sẽ được toàn quyền quyết định mọi hoạt động của công ty

Khi công ty có lợi nhuận và chia phần lợi nhuận đó cho chủ sở hữu, chủ sở hữu không phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động góp vốn

Nhược điểm của công ty TNHH MTV

Theo khoản 3, điều 74 Luật Doanh Nghiệp 2020 có quy định

“3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần”

Công ty TNHH MTV không được phát hành cổ phần. Vì thế, có thể ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của công ty. Và đây cũng chính là nhược điểm lớn nhất của công ty TNHH MTV. Nhưng với luật doanh nghiệp hiện tại, việc chuyển đổi loại hình từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần rất đơn giản. Bạn có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp bắt cứ lúc nào bạn có nhu cầu. Với thời gian duyệt hồ sơ chỉ 03 ngày làm việc

Lương của giám đốc đồng thời là chủ sở hữu, khi điều hành trực tiếp công ty sẽ không được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Định nghĩa về công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Căn cứ vào khoản 1, điều 46 Luật Doanh Nghiệp 2020:

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp”

Kết luận: Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên. Và các thành viên này sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trên số vốn đăng ký.

Ưu nhược điểm của công ty TNHH 2TV

Ưu điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên  

Có đầy đủ tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trách nhiệm của từng thành viên là hữu hạn trên số vốn đã góp vào doanh nghiệp => thành viên hạn chế được rủi ro nếu công ty phát sinh các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài sản khác.

Được tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Với số lượng thành viên có giới hạn (tối thiểu 02 thành viên, tối đa 50 thành viên): khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, sẽ thuận tiện cho việc quản lý.

Tiền lương của giám đốc đồng thời là thành viên góp vốn sẽ được tính là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nhược điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên 

Tương tự với công ty TNHH MTV, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 TV không được phát hành cổ phần. Vì thế, sẽ giảm khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.

Khi phát sinh lợi nhuận và công ty tiến hành chia lợi nhuận cho thành viên góp vốn, thì thành viên góp vốn sẽ phải đóng 5% thuế TNCN từ hoạt động góp vốn.

Trên đây là tất cả các vấn đề cùng ưu nhược điểm của từng loại hình công ty TNHH. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào khác, liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn

Nguồn: https://ketoanthuengoai.vn 

Xem thêm:

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi