DAT chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Phát hiện dấu hiệu tội phạm tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng
Traphaco sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%
Chủ tịch FMC: “Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 5-10% trong năm 2022 tùy vào diễn biến Covid-19”

Đối với cổ tức năm 2019 và năm 2020, DAT sẽ phát hành hơn 9.2 triệu cp và chia cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:20 (cổ đông sở hữu mỗi 100 cp sẽ được nhận 20 cp mới).

Như vậy, sau khi thực hiện chia cổ tức, vốn điều lệ của DAT sẽ tăng từ 460 tỷ đồng lên 552 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu DAT có thanh khoản tương đối thấp khi thanh khoản bình quân từ đầu năm 2021 đến nay chỉ ghi nhận 2,349 cp/phiên. Bên cạnh đó, giá cổ phiếu này cũng đang trên đà điều chỉnh sau khi tạo đỉnh ở cuối tháng 8/2021.

Kết phiên 14/01/2022, giá cổ phiếu TIS ở mức 25,500 đòng/cp, giảm gần 16% so với đầu năm trước.

COMMENTS