DCH đặt kế hoạch lãi sau thuế 2022 gấp… 20 lần

Nhà phát triển pin nhiên liệu hydro Plug Power hợp tác với các gã khổng lồ năng lượng Philip 66
Lumiere Holdings muốn trở thành công ty mẹ của DZM
Nền kinh tế thích ứng linh hoạt, đã đi vào quỹ đạo phục hồi phát triển

Năm 2022, Công ty đặt mục tiêu đạt 12 tỷ đồng doanh thu, tăng 7% so với kết quả năm 2021 và đạt 500 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, gấp gần 20 lần. Năm 2021, Công ty chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế 25 triệu đồng.

DCH dự chi 288 triệu đồng để chia cổ tức 2022, năm 2021 không chia cổ tức.

Ngoài ra, Công ty sẽ trình cổ đông miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT là ông Bùi Tô Châu và bầu bổ sung.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi