ĐHĐCĐ bất thường 2022 của FLC bất thành

Mức tăng nhiệt độ toàn cầu có thể lên tới 2,4 độ vào cuối thế kỷ này
Thị trường chứng quyền 18/01/2022: Sắc đỏ áp đảo
DPM tiếp tục được vinh danh Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Nội dung chính của cuộc họp sẽ là miễn nhiệm một số thành viên trong HĐQT và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bổ sung nhân sự mới thay thế.

Cụ thể, FLC cho biết vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành các quyết định khởi tố, bắt tạm giam với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung.

Do đó, 2 cá nhân này không còn đủ điều kiện giữ chức thành viên HĐQT công ty.
Để tăng cường nhân sự cho HĐQT, FLC sẽ trình cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm 2 cá nhân này và bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT mới, bao gồm cả Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026, để hoàn thiện cơ cấu Ban quản trị.

Đồng thời, cổ đông cũng sẽ thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với 3 cá nhân là ông Nguyễn Chí Cương, bà Phan Thị Bích Phượng và ông Nguyễn Đăng Vụ. Trước đó, 3 cá nhân này đã có đơn đề nghị xin thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát FLC nhiệm kỳ 2021-2026 với lý do cá nhân. Cùng với việc miễn nhiệm 3 nhân sự Ban Kiểm soát công ty, các cổ đông FLC cũng sẽ bầu ra 3 thành viên mới thay thế.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi