ĐHĐCĐ LPB: Mục tiêu lợi nhuận tăng 32%, tăng vốn lên gần 21,250 tỷ đồng

TPHCM: Mòn mỏi chờ Metro hoạt động
Thép Tiến Lên dự kiến bán toàn bộ 1,46 triệu cổ phiếu quỹ
Lỗ hổng trong đấu thầu: Khi những “con voi chui lọt lỗ kim”

TRỰC TUYẾN

Finnews24.com – ĐHĐCĐ LPB: Mục tiêu lợi nhuận tăng 32%, tăng vốn lên gần 21,250 tỷ đồng

Chiều 28/04, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (HM:LPB) (LienVietPostBank, HOSE: LPB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với các nội dung quan trọng như kế hoạch kinh doanh và phương án tăng vốn cho năm 2022, chia cổ tức năm 2021.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 32%

Năm 2021, LienVietPostBank đạt được lợi nhuận cao nhất trong 14 năm hoạt động, với 3,638 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2020, đồng thời vượt 14% kế hoạch năm. Qua đó, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 15% bằng cổ phiếu.

Về quy mô hoạt động, LienVietPostBank dự kiến tổng tài sản tính đến cuối năm 2022 đạt 336,000 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, tín dụng thị trường 1 sẽ tăng 18%, ước đạt 246,650 tỷ đồng và huy động thị trường 1 tăng 18%, dự kiến ở mức 257,070 tỷ đồng.

Với hoạt động kinh doanh, Ngân hàng đặt mục tiêu đạt 1,150 tỷ đồng thu dịch vụ, tăng 34% so với năm 2021. Qua đó, Ngân hàng dự kiến đạt 4,800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2022, tăng 32% so với kết quả đạt được của năm 2021. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 15%.

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh nêu trên, LienVietPostBank lên kế hoạch xây dựng cơ cấu nguồn vốn và cân đối nguồn vốn nhằm giảm chi phí vốn, tập trung tăng trưởng tín dụng bán lẻ, phát triển dịch vụ, đa dạng hóa nguồn thu nhập, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, đầu tư công nghệ, hiện đại hóa ngân hàng , đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và tiếp tục phát triển mạng lưới…

Kết thúc quý 1/2022, Ngân hàng đã đạt hơn 1,795 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so với với kế hoạch 4,800 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm 2022, LPB đã thực hiện được 37% chỉ sau quý đầu năm.

Tăng vốn điều lệ lên mức hơn gần 21,250 tỷ đồng

Trong năm 2021, LPB đã tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ 12% và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Hiện nay, LPB đang hoàn thiện thủ tục để tăng vốn điều lệ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Theo đó, vốn điều lệ sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước dự kiến gần 15,036 tỷ đồng.

Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong các năm tiếp theo, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của Ngân hàng thêm gần 6,214 tỷ đồng, nâng lên mức gần 21,250 tỷ đồng.

Việc tăng vốn dự kiến được thực hiện qua ba hình thức: phát hành gần 226 triệu cp để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%; chào bán riêng lẻ gần gần 96 triệu cp cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ sở hữu nước ngoài sau phát hành tối đa 9.99% và chào bán 300 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 16.44%.

Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm sẽ được Ngân hàng cho vay đáp ứng nhu cầu cầu vay vốn của khách hàng và tăng quy mô vốn hoạt động.

…Tiếp tục cập nhật

Khang Di

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi