DHG chuẩn bị chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 35%

Phải làm gì để “ghìm cương con ngựa bất kham” xăng dầu?
Cần tăng cường kiểm soát các dự án BOT vay “nợ”
VIE giải trình một loạt ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 04/04, đồng nghĩa ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 01/04.

Với gần 131 triệu cp đang được lưu hành, ước tính DHG sẽ cần chi gần 458 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức sắp tới.

Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2021, doanh thu thuần của DHG đạt 4,000 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2020. Dù chi phí bán hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn báo lãi ròng tăng 5%, lên hơn 777 tỷ đồng.

Năm 2022, DHG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 4,220 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 853 tỷ đồng. Mục tiêu doanh thu tuy tăng trưởng 5% so với năm 2021 nhưng mục tiêu lợi nhuận lại bị kéo lùi nhẹ hơn 1%.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi