thị trường ngoại hối

HomeTIN KINH TẾ

Doanh số bán lẻ và Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc yếu hơn dự tính

Dữ liệu về Doanh số bán lẻ tháng 5 của Trung Quốc YoY đạt + 12,4% so với + 13,6% dự kiến, với Sản lượng công nghiệp theo năm là + 8,8% và + 9,0% dự ki

Vàng thế giới tăng hơn 1% sau báo cáo việc làm tại Mỹ
SỰ THẬT về tin đồn GÓI KÍCH THÍCH KINH TẾ HẬU COVID 800.000 TỶ
Viet Capital Bank báo lãi trước thuế 9 tháng gần 386 tỷ đồng

Dữ liệu về Doanh số bán lẻ tháng 5 của Trung Quốc YoY đạt + 12,4% so với + 13,6% dự kiến, với Sản lượng công nghiệp theo năm là + 8,8% và + 9,0% dự kiến và + 9,8% cuối cùng.

Advertisement

thị trường ngoại hối

Trong khi đó, Đầu tư tài sản cố định theo năm ở mức + 15,4% so với + 16,9% dự kiến.

Tỷ lệ thất nghiệp dựa trên khảo sát trên toàn quốc ở mức 5,0%.

Tỷ lệ thất nghiệp dựa trên khảo sát tháng 5 của Trung Quốc ở 31 thành phố lớn là 5,2%.

Đầu tư tài sản cố định của khu vực tư nhân vào tháng 1 đến tháng 5 của Trung Quốc + 18,1% YoY.

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng từ tháng 1 đến tháng 5 của Trung Quốc + 11,8% YoY.

Tác động đến AUD/USD trên thị trường ngoại hối

Các kết quả dữ liệu vĩ mô lạc quan của Trung Quốc được đưa ra đã không thể ngăn cản những nhà đầu cơ giá lên AUD. Tỷ giá cặp AUD/USD giữ phạm vi quanh mức 0,7700, tăng 0,21% trong ngày.

Theo FXStreet