DRH hoàn tất nâng tỷ lệ tại KSB lên gần 30%

Chứng khoán châu Âu nhích cao hơn vào thứ Sáu 30/4
Chứng khoán châu Á ngày 28/7 chạm đáy năm 2021
Một tổ chức trở thành cổ đông lớn tại CEN

Trong khoảng thời gian trên, chỉ 28,000 cp KSB được giao dịch qua phương thức thỏa thuận. Do đó, phần lớn giao dịch của DRH đều được thực hiện thông qua khớp lệnh trên sàn. Chiếu theo giá khớp lệnh bình quân, ước tính DRH đã chi hơn 122 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu nói trên.

Việc nâng tỷ lệ sở hữu tại KSB đã được ĐHĐCĐ DRH thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022. Theo đó, DRH dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại KSB lên khoảng 31.45%. Nguồn vốn để mua cổ phiếu đến từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu ESOP theo phương án đã được trình thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2021. Ngoài ra, Công ty sẽ liên kết với các ngân hàng và tổ chức tài chính để hoàn tất gói trái phiếu với mục tiêu huy động được nguồn vốn vay ít nhất 500 tỷ đồng.

Bên cạnh pháp nhân DRH, Chủ tịch DRH – ông Phan Tấn Đạt cũng đang sở hữu hơn 3.5 triệu cp KSB, tương đương tỷ lệ 4.62%. Ông Đạt đang đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT tại KSB. Như vậy, tổng tỷ lệ sở hữu của DRH và người có liên quan tại KSB đạt 34.5%, áp sát ngưỡng chào mua công khai 35%.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, ông Đạt cho biết KSB đã đồng ý miễn chào mua công khai cho DRH khi tỷ lệ sở hữu trên 25% nhưng do quy định mới, Công ty đang nhờ công ty chứng khoán tư vấn để thực hiện chuyển nhượng theo đúng quy định.

Trên thị trường, giá cổ phiếu KSB đang trên đà lao dốc sau khi lập đỉnh vào đầu tháng 4 và chưa có dấu hiệu dừng lại. So với đỉnh gần nhất (06/04), giá cổ phiếu KSB đã giảm hơn 51%, về mức 25,300 đồng/cp.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi