DRI báo lãi ròng quý 2 giảm sâu gần 90% do lỗ chênh lệch tỷ giá

Sunset Sanato – Seladon Boutique Hotel khẳng định giá trị với vị trí tiềm năng
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhiều công trình lưới điện cao áp khu vực miền Nam
Thế giới cần giảm tiêu thụ cần 3 triệu thùng dầu/ngày để giá dầu “hạ nhiệt”

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2022, doanh thu thuần của DRG đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ bán mủ cao su chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt hơn 110 tỷ đồng, tăng 2%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 23.75 tỷ đồng, gấp 4.5 lần cùng kỳ, do lãi chênh lệch tỷ giá tăng mạnh từ hơn 5.1 tỷ đồng lên gần 22.7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng tới 430%, tương ứng tăng thêm hơn 43 tỷ đồng lên 53.27 tỷ đồng, do phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá 50.49 tỷ đồng (gấp 12.5 lần cùng kỳ).

Chi phí tài chính tăng mạnh khiến DRI báo lãi ròng giảm 88%, còn hơn 4.1 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DRI tăng nhẹ 2% so cùng kỳ, đạt hơn 247 tỷ đồng. DRI báo lãi ròng xấp xỉ 25.1 tỷ đồng, giảm 49%.

Năm 2022, DRI đặt kế hoạch doanh thu đạt 599.62 tỷ đồng, đi ngang so năm trước; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 102.19 tỷ đồng, giảm 12%. So với kế hoạch đề ra, DRI đã thực hiện được 41.3% chỉ tiêu doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản của DRI tại ngày 30/06/2022 đạt hơn 898 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Tuy nhiên, giá trị hàng tồn kho lại tăng 11% lên gần 91.6 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 6/2022 giảm 10% so với đầu năm, về mức hơn 283.5 tỷ đồng. Trong đó, DRI giảm mạnh 62% vay nợ ngắn hạn từ gần 114.5 tỷ đồng về còn 43.31 tỷ đồng; nhưng vay nợ dài hạn lại tăng 15%, lên hơn 163.4 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi