DTG muốn nâng vốn điều lệ lên 4 lần qua phát hành cổ phiếu

Lợi nhuận của HHS giảm 20% trong năm 2021
Quy định mới, đất tách thửa ở Hà Nội phải có một mặt tiếp giáp đường giao thông
Thị trường chứng quyền 16/03/2022: Thanh khoản tiếp tục xuống thấp?

DTG sẽ trình cổ đông thông qua 4 tờ trình. Trong đó, có 2 nội dung quan trọng về việc miễn chào mua công khai đối với CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Thứ nhất, HĐQT muốn cổ đông chấp thuận cho BCG nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của DTG để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần mà không phải thực hiện chào mua công khai, khi mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu đạt từ 25% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Bên chuyển nhượng là bà Hồ Thị Thủy Dung, với khối lượng dự kiến chuyển nhượng 1.3 triệu cp.

Hai là phương án phát hành cổ phiếu. Mục đích nhằm nâng cao năng lực vốn, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, DTG dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu tổng cộng gần 19 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp.

Lượng cổ phiếu này gấp 3 lần số lượng cổ phiếu hiện có. Như vậy, nếu hoàn tất, vốn điều lệ của DTG sẽ được nâng lên gấp 4 lần, ở mức 253 tỷ đồng. Việc chào bán dự kiến được triển khai trong quý 3 hoặc quý 4/2022.

Giá cổ phiếu DTG đang được giao dịch quanh 23,800 đồng/cp vào phiên chiều 14/06. Thanh khoản thấp, bình quân quý chưa đến 4,000 cp/phiên.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi