Dự phòng nợ xấu (Allowance for doubtful accounts) là gì?

DoNoiBo.Com là gì? Hướng dẫn mua bán Fibowin trên DoNoiBo
Predatory Pricing là gì? – Định giá để bán phá giá là gì?
6 app giao dịch chứng khoán trong nước tốt và uy tín nhất

Sổ sách kế toán luôn phải ánh chính xác tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Allowance for doubtful account (dự phòng nợ xấu) cũng là một thuật ngữ thường xuyên xuất hiện trong lĩnh vực này. Bởi nó liên quan đến các khoản nợ của doanh nghiệp. Vậy dự phòng nợ xấu hay allowance for doubtful account là gì ? Theo dõi bài viết dưới đây đề được biết nhé!

Dự phòng nợ xấu là gì?

Dự phòng nợ xấu có tên gọi tiếng Anh là Allowance for doubtful account. Dự phòng nợ xấu  một tài khoản dùng để ước tính tỉ lệ nợ không thể đòi trong một danh mục cho vay của ngân hàng. Đây là một bảng cân đối kế toán tài khoản tài sản trái ngược. Điều này làm giảm số lượng báo cáo của những tài khoản có thể nhận được. Việc sử dụng tài khoản dự phòng này sẽ dẫn đến một bức tranh thực tế hơn về số lượng các khoản phải thu sẽ chuyển sang tiền mặt. Vì một số khách hàng có thể không thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ cho doanh nghiệp.

Dự phòng phải thu khó đòi (Provision for bad debts) là gì? - VnBiz

Allowance for doubtful account là gì?

Số dư có trong tài khoản dự phòng là số tiền ước tính trong bút toán điều chỉnh ghi nợ tài khoản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nợ khó đòi chi phí và ghi có dự phòng cho các tài khoản nghi ngờ. Trong khi tài khoản dự phòng được khuyến nghị cho báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nó không được chấp nhận cho mục đích đánh thuế thu nhập.

Kỹ thuật ước tính cho Allowance for doubtful account

Nhìn chung, có hai phương pháp ước tính dự phòng của các tài khoản nợ được yêu cầu như sau và mô tả ngắn gọn về từng tài khoản trong số chúng được đưa ra:

  • Tỷ lệ phần trăm doanh số tín dụng: Đây là một tiêu chuẩn cơ bản hơn được tuân theo trong đó các thông số của ngành được so sánh và xem xét. Giả sử một doanh nghiệp có báo cáo rằng trên cơ sở trung bình dài hạn, người ta thấy rằng nói chung, 3 phần trăm doanh thu không thể thu được, công ty cũng sẽ ghi nhận con số này là 3%. Mỗi kỳ doanh số bán hàng được thực hiện trên cơ sở tín dụng như bút toán ghi nợ chi phí nợ phải thu khó đòi. Và bút toán ghi nợ dự phòng phải thu khó đòi.
Quá trình tiêu chuẩn hóa quốc tế đối với kế toán công

Ước tính khoản nợ khó đòi bằng cách nào?

  • Độ tuổi khoản phải thu: Đây là loại kỹ thuật ước tính thứ hai tách biệt những khách hàng chưa thanh toán dựa trên ngày bán hàng. Hoặc phạm vi ngày lập hóa đơn và tỷ lệ mặc định được áp dụng cho từng phạm vi ngày. Vì vậy, tỷ lệ phần trăm tỷ lệ vỡ nợ tăng lên khi cơn thịnh nộ ngày càng tăng. Cuối cùng, mỗi khoản thanh toán trong một phạm vi ngày cụ thể được nhân với tỷ lệ vỡ nợ. Và số tiền cuối cùng được coi là khoản trợ cấp cần thiết cho các tài khoản nghi ngờ.

Do đó, nợ khó đòi là một khoản phải thu được xác định cụ thể sẽ không được thanh toán. Và do đó cần được xóa sổ ngay lập tức, trong khi nợ khó đòi là khoản có thể trở thành nợ khó đòi trong tương lai và có thể cần phải tạo một khoản dự phòng cho các tài khoản đáng ngờ.

 

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi