ECB sửa đổi hướng dẫn chính sách, cam kết “thực hiện siêu nới lỏng”

Khủng hoảng Taper Tantrum năm 2013 có tái diễn đối với thị trường châu Á?
Đường cong lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ và cổ phiếu năng lượng tăng hỗ trợ chứng khoán Mỹ đạt mức cao mới
Stop Loss là gì? 5 bước cơ bản đặt lệnh Stop Loss hiệu quả nhất

Tin tức tài chính về Nghị quyết của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, ECB vẫn giữ nguyên ba mức lãi suất chính, nhắc lại rằng PEPP sẽ kéo dài ít nhất cho đến cuối tháng 3 năm 2022. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã giữ nguyên kế hoạch mua trái phiếu khẩn cấp (PEPP) 1,85 nghìn tỷ Euro và duy trì kế hoạch mua tài sản hàng tháng là 20 tỷ Euro.

Về lãi suất, Ngân hàng Trung ương Châu Âu cho biết “lãi suất vẫn ở mức thấp như hiện nay cho đến khi xác định được rằng lạm phát có thể ổn định ở mức trung hạn là 2%. Triển vọng lạm phát phải vượt xa phạm vi dự báo để đạt được 2%”.

Về lạm phát, Ngân hàng Trung ương Châu Âu tuyên bố rằng “việc sửa đổi hướng dẫn lãi suất cũng có thể có nghĩa là tỷ lệ lạm phát sẽ cao hơn mức mục tiêu trong một thời gian ngắn”.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu đặt mục tiêu lạm phát mới. Các nhà hoạch định chính sách chỉ ra rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu đặt mục tiêu lạm phát trung hạn ở mức 2%, từ bỏ tuyên bố trước đó là “thấp hơn nhưng gần 2%”.

Trong một cuộc đánh giá chiến lược gần đây, Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã đồng ý đặt mục tiêu lạm phát trung hạn là 2%. Trong một thời gian, lãi suất chủ chốt của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã gần chạm mức thấp hơn và triển vọng lạm phát trung hạn vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu của ủy ban quản lý. Trong trường hợp này, Ủy ban Quản lý đã sửa đổi hướng dẫn tương lai về lãi suất, nhấn mạnh cam kết duy trì lập trường của chính sách tiền tệ nới lỏng liên tục để đạt được mục tiêu lạm phát.

Sau khi xác nhận đánh giá tháng 6 về các điều kiện tài chính và triển vọng lạm phát, ủy ban quản lý tiếp tục kỳ vọng rằng tốc độ mua tài sản trong khuôn khổ Chương trình Mua sắm Khẩn cấp Đại dịch (PEPP) trong quý này sẽ cao hơn nhiều so với vài tháng đầu năm nay.

Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng xác nhận các biện pháp khác để hỗ trợ sứ mệnh bình ổn giá của mình, đó là mặt bằng lãi suất chủ chốt của Ngân hàng Trung ương châu Âu, kế hoạch mua theo kế hoạch mua tài sản, chính sách tái đầu tư và kinh doanh tái cấp vốn dài hạn. Đặc biệt:

Lãi suất chính của Ngân hàng Trung ương Châu Âu

Lãi suất cho vay cận biên và lãi suất huy động của hoạt động tái cấp vốn chính sẽ không thay đổi ở mức 0,00%, 0,25% và -0,50%.

Để hỗ trợ mục tiêu lạm phát đối xứng 2% và phù hợp với chiến lược chính sách tiền tệ của mình, Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung ương Châu Âu kỳ vọng rằng lãi suất chủ chốt của Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ duy trì ở mức hiện tại hoặc thấp hơn cho đến khi tỷ lệ lạm phát là nhiều cao hơn thời kỳ dự báo và tiếp tục đạt 2% trong thời gian còn lại của thời kỳ dự báo.

Kế hoạch mua tài sản (APP)

Mua ròng theo APP sẽ tiếp tục tăng với tốc độ 20 tỷ euro mỗi tháng. Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung ương châu Âu tiếp tục dự đoán rằng để tăng cường tác động nới lỏng lãi suất chính sách, hoạt động mua tài sản ròng hàng tháng theo APP sẽ tiếp tục trong thời gian cần thiết và sẽ kết thúc ngay trước khi bắt đầu nâng lãi suất chính của Ngân hàng trung ương châu Âu.

Ủy ban quản lý cũng dự định tiếp tục tái đầu tư tất cả số tiền gốc của chứng khoán đáo hạn được mua theo APP trong một khoảng thời gian sau khi bắt đầu nâng lãi suất cơ bản của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, duy trì các điều kiện thanh khoản thuận lợi và nới lỏng tiền tệ đầy đủ.

Chương trình Mua Nợ Khẩn cấp Đại dịch (PEPP)

Ít nhất cho đến cuối tháng 3 năm 2022, hội đồng sẽ tiếp tục mua tổng cộng 1,85 nghìn tỷ euro tài sản ròng theo khuôn khổ hợp tác công tư. Trong mọi trường hợp, cho đến khi hội đồng đánh giá rằng giai đoạn khủng hoảng coronavirus đã kết thúc.

Hoạt động tái cấp vốn chính

Ủy ban quản lý sẽ tiếp tục cung cấp đủ thanh khoản thông qua hoạt động kinh doanh tái cấp vốn của mình. Đặc biệt, TLTRO III vẫn là một nguồn vốn hấp dẫn cho các ngân hàng, hỗ trợ các ngân hàng cho vay các doanh nghiệp và hộ gia đình.

Ủy ban điều hành đã sẵn sàng điều chỉnh tất cả các công cụ của mình một cách hợp lý để đảm bảo lạm phát duy trì ổn định ở mức mục tiêu 2% trong trung hạn.