EMC báo lãi ròng quý 1/2022 đi ngang

Vì sao không khởi tố vụ Quốc Cường Gia Lai bị tố chiếm đoạt 2.882 tỷ đồng?
Giá vàng ngày 26.2.2022: Lao dốc nhưng chênh lệch mua bán vọt lên 1,4 triệu đồng
Đăng Khôi: “Xu hướng an cư tại những đô thị sinh thái thông minh như Aqua City lên ngôi”

Trong quý 1/2022, doanh thu thuần của EMC đạt hơn 188 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 44%, ghi nhận hơn 178 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp tăng mạnh lên hơn 10 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ hơn 8 triệu đồng của quý 1/2021 lên gần 245 triệu đồng trong quý đầu năm nay.

Kỳ này, các loại chi phí cũng tăng mạnh so với cùng kỳ như chi phí bán hàng (gấp 2.7 lần), chi phí quản lý doanh nghiệp (gấp 3.3 lần)… Do đó, EMC báo lãi ròng giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 632 triệu đồng.

Tính đến ngày 31/03/2022, tổng tài sản của EMC đạt hơn 760 tỷ đồng, tăng gần 3% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 372 tỷ đồng và hàng tồn kho chiếm 287 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi