Eximbank điều chỉnh giảm 40% kế hoạch lợi nhuận 2021

Thủy sản MeKong thoát lỗ trong năm 2021
TTC Land báo lãi năm 2021 hơn 187 tỷ đồng
DXG dừng phát hành riêng lẻ 200 triệu cp

Theo đó, lợi nhuận trước thuế mục tiêu cả năm 2021 được điều chỉnh giảm xuống còn 1,300 tỷ đồng, thấp hơn 40% so với con số 2,150 tỷ đồng đặt ra ban đầu và giảm nhẹ 2% so với năm 2020.

Bên cạnh đó, Eximbank cũng điều chỉnh giảm 6% chỉ tiêu tổng tài sản giảm 6% xuống còn 167,000 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tiêu dư nợ cấp tín dụng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) được điều chỉnh giảm nhẹ 1%, xuống 115,790 tỷ đồng. Chỉ tiêu huy động vốn được điều chỉnh giảm 6%, xuống 139,500 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Eximbank dành ra gần 503 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 88%, do đó Ngân hàng báo lãi trước thuế giảm 12%, chỉ còn hơn 966 tỷ đồng. Đây cũng là ngân hàng duy nhất có lợi nhuận giảm sau 9 tháng đầu năm.

So với kế hoạch lãi trước thuế 2,150 tỷ đồng được đề xuất cho cả năm 2021 (mặc dù chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ để thông qua), Eximbank mới thực hiện được 45% sau 9 tháng.

Với kế hoạch lợi nhuận mới, Eximbank đã thực hiện được 74% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi