Fed công bố lượng thanh khoản các Ngân hàng Dự trữ đã cung cấp cho năm 2020

Các hãng công nghệ đều lãi đậm năm 2021
Phân tích xu hướng vàng và bạc tương lai từ Kshitij ngày 19/3
Các ngân hàng đang "trúng đậm" từ cho vay

Hội đồng Dự trữ Liên bang hôm thứ Hai đã công bố kết quả sơ bộ về lượng thanh khoản các Ngân hàng Dự trữ đã cung cấp. Theo báo cáo, tổng giá trị đạt 88,5 tỷ USD trong thu nhập ròng ước tính năm 2020 của Kho bạc Mỹ. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Ngân hàng Dự trữ năm 2020 dự kiến ​​sẽ được công bố vào tháng 3 và có thể bao gồm các điều chỉnh đối với các kết quả sơ bộ chưa được kiểm toán này.

Fed: Tín dụng tiêu dùng của Mỹ tăng mạnh nhất trong 5 tháng qua | Tài chính  | Vietnam+ (VietnamPlus)

Thu nhập ròng ước tính năm 2020 của các Ngân hàng Dự trữ Liên bang là 88,8 tỷ USD, tăng 33,3 tỷ so với năm 2019, chủ yếu do chi phí lãi vay giảm 27,1 tỷ đô la liên quan đến số dư dự trữ do các tổ chức lưu ký nắm giữ và giảm 5,3 tỷ chi phí lãi vay liên quan đến chứng khoán bán theo thỏa thuận mua đi bán lại. Thu nhập ròng cho năm 2020 chủ yếu bắt nguồn từ 100 tỷ USD thu nhập lãi từ chứng khoán có được thông qua hoạt động thị trường mở – Mỹ.

Chứng khoán ngân khố, cơ quan liên bang và doanh nghiệp được chính phủ tài trợ (GSE) bảo đảm bằng thế chấp (MBS) và nợ GSE, thu nhập lãi 723 triệu đô la từ chứng khoán được mua theo thỏa thuận bán lại, lãi thực hiện 664 triệu đô la từ GSE MBS và ngoại tệ khoản lãi 1,5 tỷ đô la do đánh giá lại các khoản đầu tư hàng ngày bằng ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái hiện hành.

Các Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã nhận ra thu nhập ròng là 405 triệu đô la từ các cơ sở được thành lập để ứng phó với đại dịch COVID-19. Các Ngân hàng Dự trữ Liên bang có chi phí lãi vay là 7,9 tỷ USD chủ yếu liên quan đến số dư dự trữ do các tổ chức lưu ký nắm giữ và chi phí lãi vay là 711 triệu đô la đối với chứng khoán được bán theo thỏa thuận mua lại.

Chi phí hoạt động của các Ngân hàng Dự trữ, số tiền được Bộ Tài chính Mỹ và các tổ chức khác hoàn trả cho các dịch vụ mà Ngân hàng Dự trữ cung cấp với tư cách là đại lý tài chính, tổng cộng là 4,5 tỷ đô la vào năm 2020. Ngoài ra, các Ngân hàng Dự trữ được đánh giá 831 triệu đô la cho các chi phí liên quan đến sản xuất , phát hành và rút tiền tệ, 947 triệu đô la cho các chi tiêu của Hội đồng quản trị và 517 triệu đô la để tài trợ cho hoạt động của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng. Thu nhập bổ sung có được từ thu nhập từ dịch vụ là 448 triệu. Tổng cổ tức theo luật định là 386 triệu USD vào năm 2020.

Federal Reserve Remittances to the U.S. Treasury: bar chart, units in billions, from 2011 – 2020 Est. with 2 series, “Earnings Remittances” and “Transfer of Capital Surplus.” Earnings Remittances has totals for 2011=$75.4, 2012=$88.4, 2013=$79.6, and 2014=$96.9. 2015 shows $97.7 for Earnings Remittances and $19.3 for Transfer of Capital Surplus for a total of $117. The Reserve Banks transferred to the Treasury $19.3 billion from their capital surplus on December 28, 2015, which was the amount necessary to reduce aggregate Reserve Bank surplus to the $10 billion surplus limitation in the Fixing America’s Surface Transportation Act. Earnings Remittances has totals for 2016=$91.5 and 2017=$80.6. 2018 shows $62.1 for Earnings Remittances and $3.2 for Transfer of Capital Surplus for a total of $65.3. The Reserve Banks transferred to the Treasury $3.175 billion from their capital surplus in 2018, of which $2.5 billion was the amount necessary to reduce aggregate Reserve Bank surplus to the $7.5 billion surplus limitation in the Bipartisan Budget Act of 2018 and $675 million was the amount necessary to further reduce aggregate Reserve Bank surplus to the $6.825 billion surplus limitation in the Economic Growth, Regulatory Relief, and Consumer Protection Act. Earnings Remittances has totals for 2019=$54.9 and 2020 Est.=$88.5.

Biểu đồ đính kèm minh họa số tiền Ngân hàng Dự trữ phân phối cho Kho bạc Mỹ từ năm 2011 đến năm 2020 (ước tính).

Theo Federalreserve.gov

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi