Fed – Cục Dự trữ Liên bang là gì?

Mô hình Wedge ( cái nêm) là gì?
Top 4 ETF ESG cho các nhà đầu tư hướng tới ‘lợi nhuận có trách nhiệm’
Nạp tiền Fibowin, mua bán Fibowin uy tín, an toàn nhất

Cục Dự trữ Liên bang là Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ, viết tắt là Fed, với nhiệm vụ giám sát các ngân hàng lớn nhất của quốc gia, thực hiện chính sách tiền tệ và cung cấp các dịch vụ tài chính cho chính phủ Hoa Kỳ. Nó cũng thúc đẩy sự ổn định của hệ thống tài chính.

Mặc dù các thành viên của Fed được chỉ định bởi Quốc hội, cấu trúc của Fed nhằm giữ cho tổ chức này độc lập khỏi các ảnh hưởng chính trị.

Để hiểu rõ hơn về Fed là gì và những tác động của Fed, hãy tham khảo bài viết đầy đủ này của Finnews24.com.

Fed – Cục dự trữ liên bang là gì?

Cục Dự trữ Liên bang là hệ thống Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ và nó đã tồn tại hơn một thế kỷ.

Sự hoảng loạn năm 1907 đã thúc đẩy Tổng thống Woodrow Wilson thành lập Hệ thống Dự trữ Liên bang. Ông kêu gọi Ủy ban Tiền tệ Quốc gia đánh giá phản ứng tốt nhất để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra, các ngân hàng thất bại và phá sản doanh nghiệp. Quốc hội sau đó đã thông qua Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913.

Quốc hội ban đầu thiết kế Fed để “cung cấp cho việc thành lập các ngân hàng Dự trữ Liên bang, cung cấp một loại tiền tệ co giãn, đủ khả năng để tái chiết khấu thương phiếu, thiết lập sự giám sát hiệu quả hơn đối với ngân hàng ở Hoa Kỳ và cho các mục đích khác”.

Kể từ đó, Quốc hội đã ban hành luật để mở rộng quyền hạn và mục đích của Fed. Ngày nay, Fed ban hành chính sách tiền tệ nhằm quản lý lạm phát, tối đa hóa việc làm và ổn định lãi suất. Nó cũng giám sát hệ thống ngân hàng để bảo vệ người tiêu dùng.

Fed – Cục Dự trữ Liên bang hoạt động như thế nào?

Để hiểu cách thức hoạt động, bạn phải biết cấu trúc của Fed. Hệ thống Dự trữ Liên bang có ba thành phần chính:

Bảy thành viên của hội đồng thống đốc hướng dẫn toàn bộ hệ thống của Fed.

Họ chỉ đạo chính sách tiền tệ và thiết lập tỷ lệ chiết khấu, dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng thành viên. Các nhà kinh tế nhân viên cung cấp tất cả các phân tích.

12 Ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực làm việc với hội đồng quản trị để giám sát các ngân hàng thương mại của quốc gia và thực hiện chính sách.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) giám sát các hoạt động thị trường mở.

Bảy thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và bốn trong số 11 chủ tịch ngân hàng khu vực còn lại là thành viên.

FOMC sẽ tổ chức 8 cuộc họp trong một năm.

Quốc hội đã tạo ra cấu trúc hội đồng quản trị của Fed để đảm bảo sự độc lập của nó khỏi chính trị.

Các thành viên hội đồng quản trị phục vụ các nhiệm kỳ khác nhau là 14 năm mỗi người. Chủ tịch chỉ định một người mới hai năm một lần và Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận họ. Nếu lịch trình bị thay đổi được tuân theo, thì không có Chủ tịch hoặc đa số đảng trong quốc hội nào có thể kiểm soát hội đồng quản trị.

Sự độc lập của Fed là rất quan trọng.

Với quyền tự chủ, Ngân hàng Trung ương có thể tập trung vào các mục tiêu kinh tế dài hạn, đưa ra các quyết định chỉ dựa trên các chỉ số kinh tế.

Chức năng của Fed – Cục dự trữ Liên bang là gì?

Cục Dự trữ Liên bang có bốn chức năng chính:

  • Quản lý lạm phát: Đây là chức năng dễ thấy nhất của Fed. Là một phần của chức năng này, Fed cũng thúc đẩy việc làm tối đa và đảm bảo lãi suất duy trì ở mức vừa phải theo thời gian.
  • Giám sát hệ thống ngân hàng: Fed giám sát và điều tiết các ngân hàng lớn nhất của quốc gia và ban hành luật để bảo vệ người tiêu dùng.
  • Duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính: Fed duy trì sự ổn định của thị trường tài chính và hạn chế các cuộc khủng hoảng tiềm ẩn.
  • Cung cấp dịch vụ ngân hàng: Fed cung cấp dịch vụ cho các ngân hàng khác, chính phủ Hoa Kỳ và các ngân hàng nước ngoài.

Quản lý lạm phát

Fed có nhiều công cụ mạnh mẽ cho mục đích này. Trong đó, nổi bật nhất là thiết lập mục tiêu cho tỷ lệ quỹ liên bang, vốn định hướng lãi suất. Fed cũng đặt ra yêu cầu dự trữ cho các ngân hàng của quốc gia, cho họ biết họ phải có bao nhiêu phần trăm tiền gửi của họ mỗi đêm. Phần còn lại có thể cho vay.

Nếu một ngân hàng không có đủ tiền mặt vào cuối ngày, nó sẽ vay những gì nó cần từ các ngân hàng khác. Các quỹ mà nó vay được gọi là quỹ liên bang. Các ngân hàng tính phí lẫn nhau theo tỷ lệ quỹ liên bang đối với các khoản vay này.

Kiến thức về tỷ lệ quỹ được cung cấp hiện tại là rất quan trọng vì tỷ lệ này là một chuẩn mực trong thị trường tài chính. Nhiều mức lãi suất được dựa trên lãi suất cho vay.

Cục Dự trữ Liên bang sử dụng chính sách tiền tệ mở rộng khi hạ lãi suất. Điều này làm cho các khoản vay rẻ hơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Ngược lại, khi Fed tăng lãi suất, được gọi là chính sách tiền tệ điều chỉnh. Lãi suất cao làm cho việc đi vay trở nên đắt đỏ, chi phí cho vay tăng lên sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng và giữ giá cả ở mức thấp.

FOMC đặt mục tiêu cho tỷ lệ vốn được cấp. Các ngân hàng đặt tỷ lệ quỹ được cung cấp hiệu quả của riêng họ. Để giữ nó ở gần mục tiêu của mình, Fed sử dụng các hoạt động thị trường mở để mua hoặc bán chứng khoán từ các ngân hàng thành viên của mình. Điều đó làm tăng thêm dự trữ mà các ngân hàng có thể cho vay và dẫn đến việc hạ lãi suất cho vay.

Giám sát hệ thống ngân hàng

Hệ thống Ngân hàng Dự trữ Liên bang là một mạng lưới gồm 12 ngân hàng Dự trữ Liên bang dưới sự giám sát của hội đồng thống đốc.

12 ngân hàng khu vực của Cục Dự trữ Liên bang đặt tại Atlanta, Boston, Chicago, Cleveland, Dallas, Kansas City, Minneapolis, New York, Philadelphia, Richmond, St. Louis và San Francisco.

Các Ngân hàng Dự trữ phục vụ Kho bạc Hoa Kỳ bằng cách xử lý các khoản thanh toán của nó, bán chứng khoán chính phủ và hỗ trợ các hoạt động đầu tư và quản lý tiền mặt của nó. Các ngân hàng dự trữ cũng tiến hành các nghiên cứu có giá trị về các vấn đề kinh tế.

Duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 cho thấy các quy định về các ngân hàng riêng lẻ là không đủ. Hệ thống tài chính đã trở nên liên kết với nhau đến mức Fed và các cơ quan quản lý khác cần phải xem xét nó một cách tổng thể.

Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng và Cải cách Phố Wall năm 2010 của Dodd-Frank đã củng cố khả năng duy trì sự ổn định của Fed. Mỗi ngân hàng có tài sản trên 50 tỷ USD đều phải đệ trình “bản di chúc sống” lên FED về tình hình sức khỏe tài chính và khả năng xử lý khủng hoảng. Điều này nhằm ngăn chặn một vụ phá sản khác trên quy mô của Lehman Brothers.

Vào năm 2018, Quốc hội đã bãi bỏ các quy định của Dodd-Frank đối với các ngân hàng có tài sản dưới 10 tỷ USD.10

Ủy ban điều phối giám sát các tổ chức lớn của Fed (LISCC) điều chỉnh các ngân hàng lớn nhất và quan trọng nhất có hệ thống. Nó thực hiện các bài kiểm tra căng thẳng để xác định xem liệu các ngân hàng có đủ vốn để cho vay ngay cả trong một cuộc khủng hoảng tài chính hay không.

Cung cấp các dịch vụ ngân hàng

Fed được gọi là “ngân hàng của chủ ngân hàng” vì mỗi Ngân hàng Dự trữ lưu trữ tiền tệ, xử lý séc và cho vay các thành viên của mình để đáp ứng các yêu cầu dự trữ của họ khi cần thiết. Các khoản vay này được thực hiện thông qua cơ chế chiết khấu.

Các ngân hàng được tính lãi suất chiết khấu, cao hơn một chút so với lãi suất cho vay. Hầu hết các ngân hàng tránh sử dụng cửa sổ chiết khấu vì có một sự kỳ thị kèm theo. Người ta cho rằng ngân hàng không thể nhận các khoản vay từ các ngân hàng khác — đó là lý do tại sao Cục Dự trữ Liên bang còn được gọi là ngân hàng của phương sách cuối cùng.

Ai sở hữu FED?

Các ngân hàng thương mại thành viên sở hữu Cục Dự trữ Liên bang bằng cách nắm giữ cổ phần của 12 ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang. Quyền sở hữu này không mang lại cho họ bất kỳ quyền lực nào vì họ không thể bỏ phiếu.

Hội đồng quản trị và FOMC đưa ra quyết định của Fed một cách độc lập dựa trên nghiên cứu.

Tổng thống, Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Quốc hội không phê chuẩn các quyết định của Fed, mặc dù các thành viên hội đồng quản trị được lựa chọn bởi tổng thống và được Quốc hội phê duyệt. Điều này cho phép các quan chức dân cử kiểm soát định hướng dài hạn của Fed chứ không phải hoạt động hàng ngày của Fed.

Vai trò của Chủ tịch Fed là gì?

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang đặt ra định hướng và giọng điệu của cả Hội đồng Dự trữ Liên bang, cũng như FOMC. Chủ tịch hiện tại là Jerome Powell, một thành viên hội đồng quản trị của Fed. Nhiệm kỳ chủ tịch của ông kéo dài từ ngày 5 tháng 2 năm 2018 đến ngày 5 tháng 2 năm 2022.

Chủ tịch trước đó là Janet Yellen, người hiện là Bộ trưởng Ngân khố. Nhiệm kỳ của bà kéo dài từ năm 2014 đến năm 2018. Mối quan tâm lớn nhất của Yellen là tình trạng thất nghiệp, khiến bà có nhiều khả năng muốn giảm lãi suất. Trớ trêu thay, bà lại là chủ tịch khi nền kinh tế đòi hỏi chính sách tiền tệ điều chỉnh.

Ben Bernanke giữ chức chủ tịch từ năm 2006 đến năm 2014. Ông là chuyên gia về vai trò của Fed trong thời kỳ Đại suy thoái, đã giúp ông thực hiện các bước để chấm dứt cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Điều này đã giúp giữ cho tình hình kinh tế không chuyển sang suy thoái.16

Kết luận

Cục Dự trữ Liên bang có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của tất cả người dân Mỹ. Báo chí xem xét kỹ lưỡng Cục Dự trữ Liên bang để tìm dấu hiệu về cách nền kinh tế đang hoạt động và những gì FOMC và hội đồng thống đốc dự định thực hiện.

Fed ảnh hưởng trực tiếp đến quỹ tương hỗ cổ phiếu và trái phiếu, cũng như lãi suất cho vay. Bằng cách có ảnh hưởng như vậy đến nền kinh tế, Fed cũng gián tiếp ảnh hưởng đến giá trị nhà của bạn và thậm chí cả trạng thái công việc của bạn.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi