GAS dự chi hơn 5,700 tỷ đồng trả cổ tức

Rủi ro vỡ nợ của các ngân hàng lớn tại Mỹ ngày càng cao hơn
Ngành cảng biển: Cụm cảng Hải Phòng và Cái Mép – Thị Vải (Kỳ 2)
PSL đặt kế hoạch lãi sau thuế 2022 giảm gần 78%

HĐQT GAS vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông bằng tiền mặt. Với hơn 1.9 tỷ cp đang lưu hành, ông lớn ngành khí cần chi 5,742 tỷ đồng để thực hiện.

Thời gian thanh toán từ ngày 01/09-15/10. GAS chưa thông báo ngày chốt quyền cụ thể.

Chốt phiên 10/06, giá cổ phiếu GAS giảm sàn về mức 118,700 đồng/cp.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2022, GAS lên kế hoạch sản lượng hơn 9.1 triệu m3 khí; tổng doanh thu hơn 80,000 tỷ đồng (đi ngang); lợi nhuận sau thuế 7,039 tỷ đồng (giảm 20%). Kế hoạch này được xây dựng, phê duyệt theo phương án giá dầu 60 USD/thùng và tỷ giá 1 USD = 23,800 VNĐ.

Một số giải pháp sản xuất kinh doanh đề ra cho năm 2022 như đẩy mạnh phát triển thị trường theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, hộ tiêu thụ; tập trung phát triển các hộ tiêu thụ lớn như điện, đạm, hóa chất. Đồng thời, không ngừng đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ LNG, LPG, KTA, CNG … cho các hộ tiêu thụ ngoài điện, đạm; giữ vững thị trường hiện hữu song song phát triển thị trường mới.

Sau 4 tháng đầu năm, Công ty ước tính tổng doanh thu đạt 37,460 tỷ đồng và lãi sau thuế 4,544 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi