GAS ước lãi sau thuế gần 7,000 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 59%

Gỗ An Cường (ACG) thông qua việc chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 80% và sẽ “đổ bộ” lên sàn HOSE trong quý 3/2022
Google cảnh báo: Thợ đào tiền điện tử đang xâm nhập vào tài khoản đám mây
Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi): Doanh nghiệp bảo hiểm không được kinh doanh bất động sản

Ngày 21/06/2022, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (HOSE: GAS) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm.

GAS cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty đã sản xuất và cung cấp 1,016.4 nghìn tấn LPG (xuất khẩu và kinh doanh quốc tế 260.9 nghìn tấn), bằng 123% kế hoạch 6 tháng và 99% cùng kỳ năm 2021, chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn cả nước. Sản xuất và cung cấp 56.8 nghìn tấn condensate, bằng 167% kế hoạch 6 tháng và 185% cùng kỳ. Sản lượng khí tiếp nhận, sản xuất/cung cấp khí khô không hoàn thành kế hoạch do nhu cầu huy động khí cho sản xuất điện thấp hơn kế hoạch.

Sáu tháng đầu năm, tổng doanh thu ước đạt 54,560.6 tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch 6 tháng và 134% cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 8,676.7 tỷ đồng, bằng 187% kế hoạch 6 tháng và 156% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 6,919.5 tỷ đồng, bằng 187% kế hoạch 6 tháng và 159% cùng kỳ. Nộp Ngân sách Nhà nước đạt 3,626.5 tỷ đồng, bằng 170% kế hoạch 6 tháng và 108% cùng kỳ.

Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm của công ty mẹ là 1,381.1 tỷ đồng; toàn Công ty là 1,427.2 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi