GDP là gì? Các khái niệm liên quan đến GDP

(Platinum) Bạch kim là gì? Ký hiệu của bạch kim, so sánh bạch kim và vàng trắng
ATOM Coin – môi trường chung cho các blockchain – là gì?
Cách Phân Biệt Tài Sản Và Nguồn Vốn

GDP là một chỉ số quan trọng để đo lường tình hình nền kinh tế quốc gia nhưng bạn đã hiểu rõ cách để xác định chỉ số này chưa? Trong bài viết GDP là gì, các bạn sẽ được cung cấp thông tin về ý nghĩa của các từ viết tắt liên quan.

GDP là thông số kinh tế quan trọng

GDP là gì?

GDP là viết tắt của “Tổng sản phẩm quốc nội” và đại diện cho tổng giá trị tiền tệ của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất (và bán trên thị trường) trong một quốc gia trong một khoảng thời gian (thường là 1 năm).

GDP được dùng để làm gì?

Khái niệm cơ bản đầu tiên về GDP được đưa ra vào cuối thế kỷ 18. Khái niệm hiện đại được nhà kinh tế học người Mỹ Simon Kuznets phát triển vào năm 1934 và được thông qua làm thước đo chính cho nền kinh tế của một quốc gia tại hội nghị Bretton Woods năm 1944.

“Gross” là viết tắt của gì?

“Gross” (trong “Tổng sản phẩm quốc nội”) là đại diện của các sản phẩm được tính bất kể việc sử dụng tiếp theo của chúng. Một sản phẩm có thể được sử dụng để tiêu dùng, để đầu tư hoặc để thay thế một tài sản. Trong mọi trường hợp, “biên lai bán hàng” cuối cùng của sản phẩm sẽ được cộng vào tổng GDP.

Ngược lại, “Net” không tính đến các sản phẩm được sử dụng để thay thế tài sản (để bù đắp khấu hao). “Net” chỉ hiển thị các sản phẩm được sử dụng để tiêu dùng hoặc đầu tư.

Ý nghĩa của các từ viết tắt

Nội địa (GDP)

GDP (trong “Tổng sản phẩm quốc nội”) chỉ ra rằng tiêu chí bao gồm là địa lý: hàng hóa và dịch vụ được tính là những hàng hóa được sản xuất trong biên giới quốc gia, bất kể quốc tịch của người sản xuất. Ví dụ, hoạt động sản xuất của một nhà máy thuộc sở hữu của Đức tại Hoa Kỳ sẽ được tính là một phần của GDP của Hoa Kỳ.

Quốc gia (GNP)

Ngược lại, “National” (trong “Gross National Product”) chỉ ra rằng tiêu chí bao gồm dựa trên quyền công dân (quốc tịch): hàng hóa và dịch vụ được tính khi được sản xuất bởi công dân của quốc gia, bất kể nơi sản xuất thực tế diễn ra.

Trong ví dụ, hoạt động sản xuất của một nhà máy thuộc sở hữu của Đức tại Hoa Kỳ sẽ được tính là một phần của GNP (Tổng sản phẩm quốc dân) của Đức bên cạnh việc được tính là một phần của GDP của Hoa Kỳ.

GNI

GNI (Tổng thu nhập quốc dân) là một số liệu tương tự như GNP, vì cả hai đều dựa trên quốc tịch hơn là địa lý. Điểm khác biệt là, khi tính tổng giá trị, GNI sử dụng phương pháp thu nhập trong khi GNP sử dụng phương pháp sản xuất để tính GDP. Về lý thuyết, cả GNP và GNI sẽ mang lại cùng một kết quả.

Product là viết tắt của gì?

“Sản phẩm” (trong “Tổng sản phẩm quốc nội”) là viết tắt của sản xuất, hoặc sản lượng kinh tế, của hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được bán trên thị trường.

Bao gồm trong GDP:

  • Hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được bán thành tiền. Chỉ doanh số bán hàng hóa cuối cùng mới được tính, vì giao dịch liên quan đến hàng hóa được sử dụng để tạo ra hàng hóa cuối cùng (ví dụ, mua gỗ được sử dụng để đóng ghế) đã được tính vào tổng giá trị hàng hóa cuối cùng (giá mà chiếc ghế đó đã bán).

Không bao gồm trong GDP:

  • Công việc không được trả công: công việc thực hiện trong gia đình, công việc tình nguyện, v.v.
  • Công việc được đền bù phi tiền tệ
  • Hàng hóa không được sản xuất để bán trên thị trường
  • Hàng hóa và dịch vụ trao đổi
  • Chợ đen
  • Các hoạt động bất hợp pháp
  • Các khoản thanh toán chuyển đổi
  • Bán hàng đã qua sử dụng
  • Hàng hoá và dịch vụ trung gian được sử dụng để sản xuất hàng hoá và dịch vụ cuối cùng khác

GDP danh nghĩa (hiện tại) so với GDP thực (không đổi)

GDP danh nghĩa (hoặc “GDP hiện tại”) = mệnh giá của sản lượng, không có bất kỳ sự điều chỉnh lạm phát nào

GDP thực tế (hoặc “GDP không đổi”) = giá trị sản lượng được điều chỉnh theo lạm phát hoặc giảm phát. Nó cho phép chúng ta xác định xem giá trị của sản lượng đã thay đổi do sản xuất nhiều hơn hay đơn giản là do giá cả tăng lên. GDP thực tế được sử dụng để tính tăng trưởng GDP.

Cách tính GDP

GDP có thể được tính theo ba cách: sử dụng cách tiếp cận sản xuất, chi tiêu hoặc thu nhập. Tất cả các phương pháp sẽ cho cùng một kết quả.

Cách tiếp cận sản xuất:

Tổng của “giá trị gia tăng” (tổng doanh thu trừ đi giá trị của các yếu tố đầu vào trung gian) ở mỗi giai đoạn sản xuất.

Phương pháp chi tiêu:

Tổng số lần mua hàng được thực hiện bởi người dùng cuối cùng.

Cách tiếp cận thu nhập:

Tổng các thu nhập do các chủ thể sản xuất tạo ra.

Công thức GDP

Công thức tính GDP với cách tiếp cận chi tiêu như sau:

GDP = tiêu dùng tư nhân + tổng đầu tư tư nhân + đầu tư của chính phủ + chi tiêu của chính phủ + (xuất khẩu – nhập khẩu).

hoặc, được thể hiện trong một công thức:

GDP = C + I + G + (X – M)

GDP thường được tính toán bởi cơ quan thống kê quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế. Tại Hoa Kỳ, GDP được đo lường bởi Văn phòng Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Tiêu chuẩn quốc tế để đo lường GDP có trong Hệ thống Tài khoản Quốc gia, được biên soạn năm 1993 bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ủy ban Châu Âu, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Liên hợp quốc (UN), và ngân hàng quốc tế.

Tỷ lệ tăng trưởng GDP

Tỷ lệ tăng trưởng GDP đo lường phần trăm thay đổi trong GDP thực tế (GDP được điều chỉnh theo lạm phát) từ thời kỳ này sang thời kỳ khác, thường là so sánh giữa quý hoặc năm gần đây nhất và quý trước đó. Nó có thể là một số dương hoặc số âm (tốc độ tăng trưởng, cho thấy kinh tế co lại).

GDP bình quân đầu người

GDP bình quân đầu người được tính bằng cách lấy GDP danh nghĩa chia cho tổng dân số của một quốc gia. Nó thể hiện sản lượng kinh tế (hoặc thu nhập) bình quân trên một người trong nước. Dân số là dân số trung bình (hoặc giữa năm) của cùng một năm với số liệu GDP.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi