GDW chốt quyền chia cổ tức 2021 bằng tiền

Nhịp đập Thị trường 08/02: Phiên tỏa sáng của HPG
Thủ tướng: Làm trong sạch thị trường để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cộng đồng nhà đầu tư
NTL sắp trả cổ tức tỷ lệ 10%

Cụ thể, GDW chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%/cp (01 cp được nhận 1,000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 15/06/2022.

Với 9.5 triệu cp đang lưu hành, ước tính GDW sẽ phải chi gần 10 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

Trên thị trường, giá cổ phiếu GDW đóng cửa phiên 18/05 ở mức 35,900 đồng/cp, đi ngang so với đầu năm 2022, do không có thanh khoản.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý 1/2022, GDW ghi nhận lợi nhuận ròng quý 1/2022 giảm đến 64% so cùng kỳ năm trước, còn hơn 2 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, nguyên nhân do sản lượng nước tiêu thụ quý 1/2022 giảm 977,322 m3 so cùng kỳ, làm cho doanh thu giảm gần 6 tỷ đồng, tương ứng giảm 4% so cùng kỳ.

Trong khi đó, sản lượng nước mua sỉ trong kỳ này thấp hơn cùng kỳ 401,966 m3, nhưng vì đơn giá mua sỉ nước sạch tạm tính năm 2022 giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTVGDW là 6,144 đồng/m3, tăng thêm 6% so với năm 2021 theo lộ trình tăng giá bán nước sạch của UBND Thành phố, đã làm chi phí mua sỉ nước sạch cũng như giá vốn hàng bán tăng gần 2 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng gần 2%.

Năm 2022, GDW đặt mục tiêu doanh thu hơn 643 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 24 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 6% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch này, Công ty mới chỉ thực hiện được hơn 12% mục tiêu lợi nhuận sau quý 1.

Tính đến ngày 31/03/2022, tổng tài sản của GDW đạt hơn 268 tỷ đồng, xấp xỉ mức đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định hơn 128 tỷ đồng. Đáng chú ý, phải thu ngắn hạn hơn 31 tỷ đồng, tăng 51% so với đầu năm.

Công ty đang có dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn lần lượt gần 4 tỷ đồng và hơn 18 tỷ đồng vào cuối quý 1.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi