Giá bạc hôm nay 27/05/2021 có thể giảm -1,47%

0

Giá bạc hôm nay sẽ giảm

Cập nhật tín hiệu cho các nhà đầu tư giá bạc hôm nay từ Finnews24.

Tổng số: 27,9200
Mục tiêu đầu tư:

Các vị thế bán dưới 27.9200 với mục tiêu là 27.4400 & 27.1800 mở rộng.
Kịch bản thay thế:

Trên 27,9200 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 28,2300 & 28,4400 là mục tiêu.
Bình luận:

Chỉ báo RSI đang giảm và cho thấy sự giảm giá tiếp theo.

giá bạc hôm nay

SHARE