Giá bạc hôm nay (6/9) duy trì xu hướng tăng với mục tiêu gần 3%

Giá bạc hôm nay (6/9) duy trì xu hướng tăng và hiện ở gần mức 24,80 USD/ounce.

Theo phân tích của Economies.com, giá bạc đã phục hồi mạnh mẽ và đạt được thành công mức giá mục tiêu được mong đợi từ lâu của chúng tôi là 24,75 USD/ounce, hiện đang ở gần mức này. Chúng tôi kỳ vọng giá bạc sẽ tiếp tục tăng sau khi phá vỡ mức 24,75 USD/ounce, với mục tiêu là 25,50 USD/ounce.

Sự bứt phá của giá bạc ở mức 24,75 USD/ounce xác nhận rằng giá bạc tiếp tục xu hướng tăng giá.

(Biểu đồ 4H giá bạc hôm nay: Economies.com)

Do đó, Economies.com vẫn dự đoán rằng giá bạc sẽ có xu hướng tăng trong thời gian tới. Điều cần quan tâm là nếu giá bạc giảm xuống dưới 24,75 USD/ounce, sẽ khiến giá bạc giảm và kiểm tra vùng 23,80 USD/ounce và sau đó cố gắng phục hồi trở lại.

Economies.com dự đoán giao dịch giá bạc hôm nay sẽ nằm giữa ngưỡng hỗ trợ 24,40 USD/ounce và ngưỡng kháng cự 25,20 USD/ounce.

SHARE