Giá bạc hôm nay ngày 31/05/2021

0

Giá bạc hôm nay có thể tăng 1.32%

Xu hướng giao dịch giá bạc hôm nay ngày 31/05/2021.

Trục xoay: 27.8100.
Mục tiêu đầu tư: Các vị trí dài trên 27.8100 với các mục tiêu ở 28.2300 & 28.4500 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế: Dưới 27.8100 tìm kiếm nhược điểm tiếp theo với 27.6800 & 27.5600 làm mục tiêu.
Bình luận: Chỉ số RSI đang tăng và kêu gọi tiến xa hơn.finnews24 giá bạc hôm nay

SHARE