Giá dầu Brent (ICE) (N1) ngày 18/05/2021 có thể tăng 1,22%

0

Phân tích xu hướng giá dầu hôm nay ngày 18/05/2021

Xu hướng giá dầu hôm nay cùng Finnews24.

Tổng số: 68,90
Mục tiêu đầu tư:

Các vị thế mua trên 68,90 với mục tiêu là 69,90 & 70,50 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:

Dưới 68,90 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 68,20 & 67,60 là mục tiêu.
Bình luận:

Xu hướng ngay lập tức vẫn tăng và động lực mạnh mẽ.

giá dầu finnews24

SHARE