Giá thép xây dựng giảm lần thứ 10 liên tiếp, thép HRC xuống vùng 600 USD/tấn

Huy động nhập khẩu than để giải cứu các nhà máy điện trong nước
Doanh nghiệp thủy hải sản thiếu nguyên liệu
Tôi không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi