Giá trị ròng hữu hình (Tangible Net Worth) là gì?

Spread là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến Spread trong Forex
Đầu tư xanh (ESG) là gì? Có những loại hình đầu tư ESG nào?
Profit là gì? 3 loại lợi nhuận cơ bản

Khi Việt Nam ngày càng hội nhập với xu hướng kinh tế toàn cầu hoá trong những năm gần đây đã góp một phần không nhỏ đối với sự đổi mới, chuyển mình vị thế của Việt Nam trên thế giới. Giá trị ròng hữu hình hay Tangible Net Worth là một thuật ngữ thường hay xuất hiện nhiều tại các doanh nghiệp đặc biệt là tại các công ty về lĩnh vực tài chính thì chắc hẳn sẽ thường nghe đến. Nhưng có một sự thật rằng, đôi khi chúng ta chỉ nghe và hình dung thôi vẫn chưa thể nào hiểu rõ hết Giá trị ròng hữu hình là gì và chức năng cũng như cách áp dụng ra sao. Hôm nay, hãy cùng Finnews24.com đi vào tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây.

Finnews24.com - Giá trị ròng hữu hình (Tangible Net Worth) là gì?

Finnews24.com – Giá trị ròng hữu hình (Tangible Net Worth) là gì?

Khái niệm về giá trị hữu hình

Giá trị hữu hình trong tiếng Anh là Tangible Net Worth. Tài sản hữu hình là cách tính giá trị ròng của một công ty, không bao gồm giá trị có được từ các tài sản vô hình ( giá trị vô hình) như bản quyền, bằng sáng chế hay sở hữu trí tuệ.

Giá trị ròng hữu hình cho một công ty về cơ bản là tổng giá trị hàng hóa hiện vật (Physical asset) của công ty. Những tài sản này có thể bao gồm:

  • Tiền mặt
  • Các khoản phải thu.
  • Hàng tồn kho.
  • Thiết bị.
  • Công trình xây dựng.
  • Bất động sản.
  • Các khoản đầu tư.

Đối với một cá nhân, tính toán giá trị ròng hữu hình bao gồm vốn chủ sở hữu, tài sản bất động sản nắm giữ, tài khoản ngân hàng và đầu tư, và các tài sản cá nhân chính như ô tô hoặc trang sức.

Những tài sản cá nhân tương đối không lớn thường không được bao gồm trong tính toán giá trị ròng hữu hình của cá nhân.

Công thức tính Tài sản hữu hình:

Giá trị ròng hữu hình = Tổng tổng sản – Nợ phải trả – Tài sản vô hình

Ý nghĩa của tangible net worth

Giá trị ròng tài sản hữu hình (Tangible Net Worth) có ý nghĩa như thế nào hãy đi sâu vào tìm hiểu sau khi bạn đã hiểu được định nghĩa giá trị ròng tài sản hữu hình là gì. 

Đối với cá nhân:

Đối với cá nhân, trị giá của cải ròng là trị giá của cải của mỗi đối tượng trừ các khoản vay. Rõ ràng như là trị giá của cải ròng của cá nhân gồm đồ kim hoàn, tiền mặt , …. Hay là những khoản tiền đã được bạn bỏ ra, khoản tiền nghỉ hưu …. Tiền dành dụm. Nợ của cá nhân phải trả gồm nợ cam kết ( được thế chấp của cải ) , nợ không bảo đảm ( mượn tiền tiêu dùng , nợ đối tượng ).

Các tài sản vô hình như chứng chỉ, bằng cấp mặc dù cũng góp phần giúp làm tăng thu nhập cá nhân nhưng nó không được tính vào giá trị ròng tài sản hữu hình.

Đối với doanh nghiệp

Giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp hay bất cứ công ty nào được gọi là vốn của chủ sở hữu riêng hoặc cũng có thể gọi là giá trị sổ sách.

Giá trị tài sản ròng sẽ dựa trên những giá trị của tất cả các tài sản và nợ, doanh nghiệp đó phải trả. Tất cả những con số đó sẽ được thể hiện trong báo cáo tài chính họ thực hiện.

Ngoài ra những khoản giá trị tài sản ròng trên bảng cân đối kế toán vượt quá số vốn của chủ sở hữu cùng với các cổ đông. Đồng nghĩa với việc giá trị đó sẽ bị âm, các cổ đông sẽ bị lỗ.

Đặc điểm tài sản ròng hữu hình

Giá trị ròng hữu hình (Tangible Net Worth) được tính toán để thể hiện tổng giá trị tài sản hiện vật ròng của công ty đối với các khoản nợ tồn đọng, dựa trên các số liệu trong bảng cân đối kế toán. Trong thực tế, giá trị này tương đương với giá trị thanh lí của công ty trong trường hợp phá sản hoặc bán lại.

Ưu điểm chính của tính toán giá trị ròng hữu hình là thực hiện đơn giản hơn so với tính toán tổng Giá trị ròng (Total net worth), vì việc gán giá trị chính xác lên tài sản hiện vật dễ dàng hơn so với đánh giá tài sản vô hình.

Giá trị ròng hữu hình là một yếu tố thường được xem xét bởi người cho vay đối với công ty hoặc cá nhân đang tìm kiếm tài trợ.

Thông thường, các ngân hàng và chủ nợ sẽ sử dụng tài sản hiện vật của một công ty để bảo đảm cho khoản vay. Nếu công ty không thanh toán được hoặc bị phá sản, ngân hàng có thể thu giữ hợp pháp tài sản.

Tính toán giá trị ròng hữu hình giúp các chủ nợ xác định qui mô và điều kiện cho vay để họ không cho vay nhiều hơn giá trị tài sản của công ty.

Các mặt hạn chế của Tangible Net Worth

Giá trị ròng hữu hình chỉ có giá trị đối với hiện vật nên nó trở nên vô dụng nếu áp dụng giá trị ròng Tangible Net Worth đối với các công ty công nghệ.

Chính điều này là một mặt hạn chế tiêu biểu của Tangible Net Worth đó là khi giá trị ròng giảm, đại diện cho giá trị ròng thực tế giảm, nhưng doanh nghiệp hoặc một cá nhân đó lại có giá trị tài sản vô hình lớn.

Chẳng hạn như Google, một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, nếu tính giá trị ròng tài sản hữu hình họ có thể không nhiều bằng các công ty sản xuất như Toyota hay Cocacola thế nhưng nếu xét trên phương diện tài sản vô hình như bằng sáng chế, công nghệ, phát minh,…. thì Google đang sở hữu hằng trăm tỷ USD cho loại tài sản không thể nhìn thấy được.

Thế chấp nợ đặc biệt là nợ cấp dưới ( Subordinated debt), đây là một khoản nợ được hiểu rằng trong trường hợp vỡ nợ hoặc thanh lí chỉ được trả sau khi tất cả các nghĩa vụ nợ đối với các chủ nợ cấp cao thực hiện xong. Ví dụ minh hoạ cho dễ hiểu của nợ cấp dưới đó chính là thế chấp trong lĩnh vực bất động sản.

Thế chấp thứ cấp sẽ chỉ được hoàn trả sau khi khoản nợ được thế chấp chính được trả xong. Nếu giá trị tài sản mà một công ty hoặc cá nhân nắm giữ nợ cấp dưới không đủ để hoàn thành khoản nợ, thì không nên đưa nợ cấp dưới vào trong tính toán giá trị ròng hữu hình .

Tổng kết

Qua bài viết này, Finnews24.com tin rằng các bạn đã hiểu về định nghĩa giá trị ròng tài sản hữu hình là gì, hãy thường xuyên truy cập vào trang web để cập nhật thêm nhiều kiến thức về đầu tư cũng như là những tin tức kinh tế tài chính 24h nhé.

(Theo www.baongoaihoi.com)

 

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi