Giám đốc cơ quan giám sát chứng khoán: Thị trường CK sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

Thị trường chứng khoán kỷ niệm 20 năm thành lập trong tháng này. Nó đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong khi triển vọng tương lai của nó trông rất tươi sáng do các nguyên tắc cơ bản của nó.

Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, nói với Viet Nam News về tất cả những điều này.

Ông đánh giá gì về thị trường chứng khoán Việt Nam trong 20 năm qua?

Trong 20 năm qua, thị trường chứng khoán đã phát triển mạnh mẽ và không ngừng hoàn thiện. Từ chỗ chỉ có hai cổ phiếu được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi mới khai trương, nay chúng ta đã có thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, thị trường trái phiếu chính phủ và thị trường chứng khoán phái sinh.

Vốn hóa thị trường đã tăng mạnh, chiếm 60-70% GDP của cả nước.

Điều quan trọng là các doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng được những lợi thế mà thị trường chứng khoán mang lại để huy động vốn phát triển, một số doanh nghiệp hàng đầu, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế như Vinamilk đã được thành lập.

Thông qua thị trường chứng khoán, Chính phủ đã huy động hiệu quả vốn cho đầu tư phát triển với chi phí tối thiểu thông qua phát hành trái phiếu.

Chúng tôi cũng thấy rằng thị trường chứng khoán đã góp phần quan trọng vào quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong 20 năm qua.

Kể từ năm 2005, việc cổ phần hóa tất cả các DNNN lớn đều được thực hiện thông qua đấu giá trên thị trường chứng khoán và rất thành công. Điều này đã làm thay đổi cơ cấu kinh tế đất nước và sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam là nền tảng để Đảng và Chính phủ quyết định chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ mô hình tăng trưởng dựa vào doanh nghiệp Nhà nước sang mô hình tăng trưởng dựa trên tính năng động của kinh tế tư nhân.

Tính minh bạch của thị trường chứng khoán ngày càng được cải thiện. Các doanh nghiệp niêm yết chú trọng hơn đến việc công bố đầy đủ thông tin và áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt. Do đó, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung đã được cải thiện đáng kể.

Bạn thấy triển vọng của thị trường chứng khoán như thế nào và định hướng phát triển của nó là gì?

Thị trường chứng khoán đã tương đối thành công trong giai đoạn đầu của nó trong hơn 20 năm qua. Trong giai đoạn tiếp theo, nó phải phát triển hơn nữa về chất lượng để nhấn mạnh vai trò của nó trong nền kinh tế quốc gia.

Có nền tảng vững chắc để thị trường phát triển mạnh mẽ trong vòng 10 – 20 năm tới.

Thứ nhất, chúng ta có Luật Chứng khoán mới sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 sẽ tạo động lực cho sự phát triển của thị trường.

Thứ hai, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, thống nhất thị trường chứng khoán và bảo đảm hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch.

Thứ ba, chúng tôi nhận thấy các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáo hạn rất nhiều, sự tham gia của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế vào thị trường sẽ ngày càng tăng.

Dựa trên những nền tảng này, chúng tôi tin rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển nhanh chóng và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Chất lượng của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán như thế nào và làm thế nào để có thể cải thiện hơn nữa?

Chất lượng của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch được phản ánh ở quy mô, khả năng sinh lời, tính minh bạch và khả năng quản lý rủi ro của doanh nghiệp đó.

Trong 20 năm qua, các công ty đã cải thiện về tất cả các khía cạnh này.

Về quy mô, các công ty niêm yết trước đây còn nhỏ nhưng hiện nay đã lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi có 22-23 doanh nghiệp với vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD.

Thứ hai, các công ty niêm yết đang tuân thủ tốt hơn các yêu cầu về công bố thông tin do họ nhận thấy tầm quan trọng của việc minh bạch và nhiều công ty đã tự nguyện áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế.

Thứ ba, doanh nghiệp niêm yết phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được chấp thuận.

Về chất lượng quản trị công ty, các doanh nghiệp Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc với dưới 50% số công ty niêm yết không đạt chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty.

Nhìn chung, chúng tôi chưa hoàn toàn hài lòng về chất lượng của các doanh nghiệp niêm yết, nhưng nhận thấy chất lượng đã được cải thiện rất nhiều trong những năm qua.

Các cơ quan quản lý thị trường đã áp dụng những chính sách gì để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng hơn trên thị trường?

Luật Chứng khoán quy định các tiêu chuẩn và quy định chặt chẽ hơn đối với chào bán lần đầu ra công chúng, chào bán thứ cấp, đăng ký trở thành công ty đại chúng, niêm yết, công bố thông tin và kiểm toán.

Bộ Tài chính đang sửa đổi Nghị định số 71 về quản trị công ty của công ty đại chúng để các tiêu chuẩn quản trị công ty của Việt Nam tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế.

Nó đã công bố một lộ trình để áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế. Các công ty niêm yết dự kiến ​​sẽ áp dụng các tiêu chuẩn trên cơ sở thử nghiệm vào năm 2023.

Năm ngoái SSC cùng với Tổ chức Tài chính Quốc tế ban hành Bộ Quy tắc Thực hành Tốt nhất về Quản trị Công ty dành cho Công ty Đại chúng của Việt Nam.

Đó là một bước rất tốt trong quản trị doanh nghiệp. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thúc đẩy áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt, trong đó có việc huy động các nguồn lực xã hội để đào tạo quản trị công ty.

Chúng ta phải tuyên truyền hơn nữa các chuẩn mực quản trị công ty và thúc đẩy các giải thưởng do sở giao dịch chứng khoán trao tặng để các công ty tự nguyện áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt hơn là bị ép buộc.

Nếu chúng ta thay đổi được điều đó, chất lượng của thị trường chứng khoán sẽ tốt hơn.

Theo Bizhub.vn

SHARE