Giao dịch “chui”, cổ đông HBS bị xử phạt

S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục dù Facebook giảm 4%
Một quỹ đầu cơ đã phá sản vì bán khống GameStop! Mô hình bán cổ phiếu dài hạn đang bị thách thức
Cổ phiếu rơi vào diện kiểm soát, TDH đang khắc phục ra sao?

Cụ thể, ngày 16/07/2018, ông Phạm Ngọc Quân đã mua hơn 8.6 triệu cp HBS của CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS), làm tăng số lượng cổ phiếu từ 0 cp lên hơn 8.6 triệu cp (tương đương tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 26.19%) nhưng không thực hiện chào mua công khai theo quy định. 

Tiếp đó, ngày 25/07/2018, ông Phạm Ngọc Quân đã bán 642,000 cp HBS, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn hơn 8 triệu cp (tỷ lệ 24.24%).

Do đó, ông Quân bị xử phạt số tiền 125 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi