GVR báo lãi cao nhất trong vòng 9 năm

Phân tích giá WTI: Bull lệch khỏi đường đua khi chạm đến đỉnh trong tháng 1/2020
Ra đường có thể quên ví chứ không được phép quên điện thoại di động, giới trẻ và Tencent cùng Alibaba đang dẫn dắt cuộc cách mạng không tiền mặt bùng nổ ở Trung Quốc
Đây là lý do khiến giá ADA giảm dưới $1

Trong năm 2021, doanh thu thuần của GVR đạt hơn 26,350 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu từ mủ cao su vẫn chiếm phần lớn với 17,824 tỷ đồng, tăng gần 33%. Nhờ giá vốn tăng chậm, lợi nhuận gộp của Công ty tăng 67%, lên hơn 7,697 tỷ đồng. Biên lợi nhuận tăng từ 22% lên hơn 29%.

Điểm trừ cho hoạt động của GVR trong năm 2021 là doanh thu từ hoạt động tài chính ghi nhận giảm trong cả 4 quý, dẫn đến doanh thu tài chính cả năm giảm mạnh 73%, chỉ còn hơn 812 tỷ đồng. GVR cho biết, nguyên nhân là do trong năm 2020, Công ty đã thoái vốn ở một số khoản đầu tư và tập trung thanh lý vườn cao su nên đã tạo mức nền cao cho năm 2020.

Dù doanh thu tài chính giảm mạnh, lãi ròng năm 2021 của GVR vẫn đạt gần 4,256 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Đây là mức lãi cao nhất của Công ty trong vòng 9 năm trở lại đây (kể từ năm 2013).

Ở giai đoạn đầu năm, GVR đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 26,914 tỷ đồng và lãi sau thuế 4,564 tỷ đồng trong năm 2021. Với kết quả đạt được, Công ty đã lần lượt hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận gần 23%.

Tổng tài sản của GVR tại thời điểm 31/12/2021 ghi nhận hơn 79,023 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Hàng tồn kho là khoản mục biến động nhất của Công ty sau 1 năm với việc tăng 72%, lên hơn 3,573 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm tồn kho.

Ở phần nợ, nhờ các khoản nợ vay giảm 26% (còn 8,984 tỷ đồng), tổng nợ phải trả của Công ty giảm nhẹ 6%, còn gần 27,107 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi