HAI bất ngờ xin công bố lại báo cáo tài chính quý 4/2021

Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn: “Đừng mong SASCO sẽ bùng nổ trong năm 2022”
Nagakawa: Doanh thu tăng trưởng hơn 60% trong quý 1/2022
Giá cổ phiếu vút bay cao bất chấp kết quả kinh doanh bèo bọt

HAI cho biết Công ty đã công bố BCTC quý 4/2021 theo quy định. Tuy nhiên, qua rà soát số liệu và hồ sơ, Công ty nhận thấy cần đánh giá lại một số khoản nợ phải thu và đầu tư tại thời điểm 31/12/2021. Việc đánh giá lại các khoản mục này làm ảnh hưởng đến các khoản mục trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong BCTC quý 4/2021 đã công bố.

Vì vậy, HAI đề nghị xem xét cho Công ty công bố lại BCTC quý 4/2021 để đảm bảo BCTC được trình bày phù hợp với thực tế hoạt động. HAI xin rút kinh nghiệm và sẽ tăng cường đánh giá, kiểm soát trong việc lập và trình bày BCTC để không xảy ra các sai sót tương tự.

Về BCTC quý 1/2022, Công ty xin gia hạn thời gian nộp so với quy định (tháng 4/2022) do hệ thống lưu trữ dữ liệu và phần mềm kế toán đang gặp sự cố.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi